Uniper i Sverige - Våra bolag

Sydkraft AB

Växel - Telefonnummer: 0771-765 765

Presskontakter – http://www.mynewsdesk.com/se/uniper

Sydkraft AB

Sydkraft AB är ett holdingbolag för Unipers samlade verksamheter i Sverige.


Sydkraft AB Organisationsnummer: 559012-0316
Postadress: Box 94, 201 20 Malmö
Besöksadress: Hans Michelsensgatan 2,
211 20 Malmö
Telefonnummer: 0771-765 765
Säte: Skåne län, Malmö kommun

Sydkraft Thermal Power AB

Organisationsnummer: 556112-5666
Besöksadress ÖVT:
Öresundsverket
Flintrännegatan 19 B
211 24 Malmö
Telefonnummer: 0771-765 765
Säte: Skåne län, Malmö kommun 


Karlshamnsverket
Besöksadress:
Munkahusvägen 181
374 31 Karlshamn
Telefonnummer: 0771-765 765
Mail: karlshamnsverket@uniper.energy

Sydkraft Hydropower AB

Organisationsnummer: 556026-3120
VAT SE556026312001
Postadress:
Box 850,
851 24 Sundsvall
Besöksadress:
Nya Hamngatan 12,
Sundsvall
Telefonnummer: 0771-765 765

Sydkraft Nuclear Power AB

Organisationsnummer: 556132-6371
Postadress:
Box 94,
201 20 Malmö
Besöksadress:
Hans Michelsensgatan 2,
211 20 Malmö
Telefonnummer: 0771-765 765
Säte: Skåne län, Malmö kommun

Bild av kärnkraftverk

Sydkraft Nuclear Power AB

OKG AB

Organisationsnummer: 556063-3728
Postadress: 572 83 Oskarshamn
Godsadress: Simpevarp 200,
Oskarshamn
Telefonnummer: 0491-78 60 00
Faxnummer: 0491-78 60 90
Mail: info@okg.uniper.energy
Säte: Kalmar län, Oskarshamns kommun 

Sydkraft Försäkring AB

Organisationsnummer: 516401-6551
Postadress:
Box 94,
201 20 Malmö
Besöksadress:
Hans Michelsensgatan
2 211 20 Malmö
Telefonnummer: 0771-765 765
Säte: Skåne län, Malmö kommun