Go electric at Almedalen:

söndag 2 juli + måndag 3 juli!

För andra året i rad startar vi upp Almedalsveckan redan på söndagseftermiddagen, i år den 2 juli, mellan klockan 17.00 och 18.00. Vi håller till i Klosterlängan vid Stora Torget.

Söndagen den 2 juli är du välkommen att vara med om spännande energisamtal på högsta internationella nivå: Klaus Schäfer, CEO Uniper Group, Mette Kahlin, politisk attaché och kommunikationsansvarig på brittiska ambassaden är några av våra söndagsgäster i panelen.

Måndag den 3 juli mellan klockan 08.00 och 09.00 är du välkommen till vårt andra seminarium i Almedalen. Här sätter vi fokus på el i ett framtidsperspektiv; kan eldriven innovationskraft rent av bli den nya svenska tillväxtmotorn? Kan vår elproduktion komma klimatet till nytta i ännu större skala än idag?

Bild på Johan Svenningsson
Bild av hand med elektron - seminarie om politiken runt energisektorn

Energy seminar Sunday 2 July:

Sweden, exception or exceptional? An international perspective on energy.

Welcome to a seminar, where our international panel experts will discuss the policy environment for the Swedish and international energy industry. Climate change requires development of the energy sector and new market conditions. But has the political sphere kept pace? Energy companies need long-term regulatory security in order to make the right investments – investments that we will live with for decades to come.

Our international panel will for example discuss the following questions related to the Swedish energy system:

 • Has the Paris agreement been Trumped or is it still alive?
 • How far are we from delivering on the goals of the Paris agreement, and what will it take?
 • Is the Swedish bipartisan energy agreement unique, or uniquely common? As a foreign observer, what do you find particularly interesting or surprising?
 • Is it better to be fossil free now than sorry later, and can security of supply actually be an integral part of a low carbon energy system?

The panel: Klaus Schäfer, CEO Uniper SE, Mette Kahlin, Political Attaché and Communication Director at the British Embassy, Kirsty Gogan, Global Director at Energy For Humanity

Our Swedish panel will focus on the Swedish energy agreement from last year:

 • What is your interpretation of the previous panel’s discussion on the energy agreement?
 • Will the energy agreement be enough to achieve the goals set out in Paris?
 • Will the next government respect the agreement?

The panel: Swedish energy representatives: Ingemar Nilsson (S), Gunnar Caperius (C) and Sofia Fölster (M)

Day/hour: Sunday the 2nd of July, between 17.00 and 18.00.
Location: at Klosterlängorna in Visby, beside Stora Torget and the ruin of Sankta Karin

Energiseminarium måndag 3 juli:

”El eller ännu mer el – det är frågan”; Om eldriven innovationskraft i framtiden

Välkommen till ett seminarium under Almedalsveckan som handlar om framtiden – och el. Seminariet, i samarbete med Svenskt Näringsliv, ger exempel på innovativa sätt att använda el på nya sätt. Hur kan vår elproduktion komma klimatet till nytta i ännu större skala än idag; kan eldriven innovationskraft rent av bli den nya svenska tillväxtmotorn? Fossilfri elexport, och den elintensiva digitaliseringen av ekonomin är två ämnen som avhandlas under seminariet.

 • Varför vill alla använda el?
 • Varför är Sverige ett bra land för elintensiva verksamheter?
 • Hur kan denna position utvecklas ytterligare? Vad kan hota positionen?
 • Vilka nya applikationer för el kan man tänka sig?
 • Vilka innovationer krävs innan vi på riktigt kan ersätta fossila bränslen i all slutanvändning av energi?

I panelen: Johan Svenningsson Country Chairman i Sverige för Uniper-koncernen, Maria Sunér Fleming, Enhetschef energi, infrastruktur och miljö på Svenskt Näringsliv, Kairos Future med flera

Tid: Måndag 3 juli, klockan 08.00 till 09.00 

Plats: Klosterlängorna, vid Stora Torget och Sankta Karins ruin

Bild på motorväg i skymning