Vattenkraften

Vattenkraften

Uniper är, med sitt svenska bolag Sydkraft Hydropower AB, den tredje största vattenkraftproducenten i Sverige med 76 hel- och delägda vattenkraftverk, lokaliserade från Lycksele i norr till Kristianstad i söder, med en samlad effekt på cirka 1 700 MW och en årlig leverans av ca 8 000 GWh förnybar el.

Läs mer
Kärnkraft

Kärnkraft

Kärnkraften har en viktig roll för stabiliteten i Sveriges elproduktion. Uniper tar ett helhetsansvar för vår del av den svenska kärnkraften. I ett kärnkraftverk präglas verksamheten av en mycket hög säkerhetsmedvetenhet hos medarbetarna.

Läs mer
Reservkraft

Reservkraft

Vattenkraft, kärnkraft och vindkraft svarar normalt för Sveriges grundbehov av el. Men det kan uppstå driftstörningar i något av dessa kraftverk eller i överföringssystemet. Det kan bli extremt kallt och vid torrår kan vattnet sina i vattenmagasinen.

Läs mer
Kraftvärme

Kraftvärme

Inom Unipers svenska kraftvärmeproduktion finns Öresundsverket, som ägs och drivs av Sydkraft Thermal Power AB. Öresundsverket tryggar elförsörjningen i Skåne och fjärrvärmeleveranserna till Malmöborna. Kraftverket bidrar också starkt till försörjningssäkerheten i hela Sverige.

Läs mer
Karlshamnsverkets laboratorieanalys

Karlshamnsverkets laboratorieanalys

Inom Unipers svenska kraftvärmeproduktion finns Öresundsverket, som ägs och drivs av Sydkraft Thermal Power AB. Öresundsverket tryggar elförsörjningen i Skåne och fjärrvärmeleveranserna till Malmöborna. Kraftverket bidrar också starkt till försörjningssäkerheten i hela Sverige.

Läs mer