Fossilfri el – Inga konstigheter, bara naturen själv

Vattenkraften gör att vi kan utvinna el direkt ur vattnets naturliga kretslopp, när det passar oss. Eftersom vi kan förvara vatten i magasin och anpassa kraftutvinningen efter elbehovet är vattenkraften reglerbar, vilket möjliggör utbyggnad av Sveriges andra förnybara energikällor. Med hjälp av vattenkraften har vi i Sverige kunnat utveckla ett av världens bästa elsystem, en global förebild för många andra länder i världen.  Man skulle kunna se det som att vattenkraften är Sveriges egen naturliga superkraft som fortsatt kommer att förse oss med el till framtidens eldrivna innovationer.

Visste du att...

Hela Vänern  fungerar som ett vattenmagasin för vattenkraftverket i Göta älv. Ett slags batteri som säkrar vår förmåga att producera el
Vattenkraften finns i många länder men de naturliga förutsättningarna ser väldigt olika ut länder emellan. I grannlandet Norge står vattenkraften för över 90 procent av elproduktionen, medan Danmark knappt har någon vattenkraft alls.
Det var länge sedan Sverige fick ett nytt, storskaligt vattenkraftverk. Vårt nyaste kraftverk togs i drift för 24 år sedan.

En uråldrig naturkraft

Människan har utnyttjat kraften hos forsande vatten för att utvinna energi sedan urminnes tider. I Sydeuropa och Kina har man använt vattenhjul för att till exempel mala säd i mer än 2 000 år. Här i Sverige hittar vi lagar från 1200-talet om hur vattenkvarnar skulle byggas. Sveriges första moderna vattenkraftverk togs i drift 1882 . Idag har vi drygt 2 000 vattenkraftverk , varav flera är över 100 år gamla.  Vattenkraften har kommit att utgöra grunden i vårt elsystem och står idag för drygt 40 procent av vår elproduktion .

Vattenkraften har många fördelar. Den orsakar nästan inga utsläpp av klimatgaser och ger samtidigt pålitlig el till konkurrenskraftigt pris. Eftersom vattnet som används i kraftverket inte förbrukas utan hela tiden kommer tillbaka i form av nederbörd är vattenkraften även förnybar.
 

Vattenkraften förser oss med både baskraft och reglerkraft

El går i dag inte att lagra i någon större omfattning. Istället måste vi i varje ögonblick producera precis den mängd el vi behöver. Att hålla exakt balans mellan tillgång och efterfrågan är inte det enklaste. Sverige är ett land där vädret gör att både förutsättningarna för att producera el och behovet av el varierar. För att vi ska ha tillgång till den el som vi behöver, även när vårt elbehov ändras behövs två saker: en stabil baskraft och tillräcklig reglerkraft som kan justera elproduktionen när vårt behov av el förändras. Vattenkraften ger oss båda delar.

Tillsammans med kärnkraften utgör vattenkraften basen i elsystemet, en stabil grund som ser till att vi har stabil elförsörjning av hög kvalitet. Vattenkraften har även fördelen att den är reglerbar. Vattnet som används i kraftverken lagras i magasin och kan användas vid behov. På så sätt fungerar vattenkraften som hela Sveriges batteri - en enorm naturlig elreserv som finns där både en kall vinterkväll då elbehovet är extra högt såväl som en stilla sommardag då vindkraftverken inte snurrar.


Vattenkraften blir bara viktigare

För att Sveriges elsystem ska kunna leverera el av hög kvalitet i alla lägen krävs det att alla energislag samspelar med varandra. Det krävs att vi i alla lägen har rätt balans mellan stabil baskraft, anpassningsbar reglerkraft och väderberoende kraftslag. Denna balans blir ännu viktigare att upprätthålla när vårt elbehov ökar, vilket det gör i takt med att samhället digitaliseras,  fler innovativa lösningar utvecklas, och andra sektorer elektrifieras.

Ju större vårt elbehov är, desto större blir vårt behov av reglerkraft. När andelen vindkraft ökar i vårt elsystem ökar också vårt behov av att kunna reglera elproduktionen så att våra behov täcks – oavsett väder. Det innebär att vattenkraften blir allt viktigare ju större del av vår elproduktion som kommer från förnybara källor.


Hög tid att hylla vattenkraften

Det är fantastiskt att vi kan använda vattnets naturliga kretslopp för att värma våra hus, belysa våra gator och kyla vår mat. Solens värme får vatten på marken, i sjöar, älvar och hav att avdunsta och stiga uppåt. När luften blir kallare på högre höjder kondenseras det stigande avdunstade vattnet och bildar moln som sedan ger nederbörd i form av regn eller snö. Avdunstningen av vatten är störst i södra Sverige medan den största delen av nederbörden kommer i fjällområdena i form av snö. Snön smälter under våren och rinner ner till vattendragen. En del av det samlas i de vattenmagasin som hör till vattenkraftverken. När det behövs används vattnet för att utvinna energi.  Efter det att vattnet lämnat turbinen återgår det tillbaka till älven och kretsloppet börjar om igen. Mer naturlig än så kan inte energiutvinning bli. Tack vare vattenkraften är Sveriges elsystem en global förebild med låga utsläpp samtidigt som vi också har goda förutsättningar att kunna fortsätta använda mycket el i framtiden.

Uniper är den tredje största vattenkraftsproducenten i Sverige med 76 hel- och delägda vattenkraftverk. Våra vattenkraftverk finns utspridda från Lycksele i norr till Kristianstad i söder, med en samlad effekt på cirka 1 700 MW och en årlig leverans av ca 8 000 GWh förnybar el. Det motsvarar cirka 12 procent av Sveriges samlade vattenkraftproduktion, vilket är lika mycket el som den årliga elförbrukningen för hela 400 000 svenska villor!

 

 

 

 

En illustration över vattenkraftens kretslopp | Uniper

Vi ser till att Sverige har baskraft

Som en del av den globala Uniper-koncernen är vi en stor elproducent för svensk basindustri och en garant för pålitlig och stabil elproduktion för Sveriges elbehov. I våra produktionsanläggningar runt om i landet produceras vattenkraft, kärnkraft och reservkraft. Vår el används för att vårt samhälle och våra industrier ska fungera oavsett väder och årstid.

När det gäller vattenkraft är vi den tredje största producenten i Sverige. Våra 76 hel- och delägda vattenkraftverk spridda från Lycksele i norr till Kristianstad i söder står för cirka 12 procent av Sveriges samlade vattenkraftproduktion. Och när det gäller kärnkraft är Uniper-koncernen delägare i alla Sveriges tre aktiva kärnkraftverk, i OKG i Oskarshamn, Ringhals och Forsmark.