Följ våra vattenflöden

Se flödet av förnybar vattenkraft – historiskt, nu och prognoser

Här kan du följa hur mycket vatten som har passerat våra vattenkraftverk. Flödesvärdena som anges är dygnsmedelvärden i tappning per timme. För vattennivåer anges momentanvärdet vi dygnets början.      

Sportfiskare och andra intresserade kan följa vattenflöden och vattennivåer, historiska värden och prognoser, i flera olika vattendrag via länkarna nedan. 

Följ hur mycket vatten som passerar våra vattenkraftverk just nu Planerat flöde i Ätrafors Historiska vattennivåer och vattenflöden i södra Sverige Historiska vattennivåer och vattenflöden i norra Sverige