Onze technologisch geavanceerde centrales in Rotterdam, Den Haag en Leiden produceren elektriciteit en warmte. De elektriciteit leveren we aan de elektriciteitsmarkt. De warmte leveren we aan de warmtenetten van lokale warmtebedrijven. Zo zorgen we voor een betrouwbare energievoorziening in de gebouwde omgeving.

Op de Maasvlakte opereren we op industriële schaal en leveren we flexibele diensten om industriële klanten te helpen met hun energietransitie.

Drie van onze centrales draaien op aardgas, maar onze centrale op de Maasvlakte is kolengestookt en moet daarom in 2030 sluiten. In de toekomst willen we de locatie op de Maasvlakte omvormen tot een grootschalige productielocatie van groene waterstof die bijdraagt aan het behalen van de klimaatdoelstellingen in Nederland.

Om bij te dragen aan de geleidelijke invoering van schone energie, willen we ook een reeks innovatieve energieproducten leveren aan onze partners en klanten. Dit omvat onder meer de levering van stoom aan industriële installaties in de buurt van onze centrales en het gebruik van biomassa met duurzaamheidscertificaat (zoals SBP, GGL, FSC en PEFC) en industriële bijproducten (zoals biopropaan) voor de opwekking van stroom en warmte.

Onze centrales in Nederland

  • De Maasvlakte Energiecentrale 3
  • De Maasvlakte UCML
  • Den Haag Stadscentrale
  • Stadscentrale Rotterdam
  • Centrale Leiden

Uniper Stadscentrales

De aardgasgestookte elektriciteitscentrales in Rotterdam, Den Haag en Leiden produceren zowel elektriciteit als warmte. Door middel van STEG-techniek (Stoom en Gasturbine), ook wel WKK genoemd, wordt aardgas omgezet in elektriciteit. Bij dit proces komt warmte vrij. Deze 'tapwarmte' of restwarmte wordt vervolgens geleverd aan het warmtenet. Huishoudens die op dit warmtenet zijn aangesloten, ontvangen de warmte die nodig is voor tapwater en verwarming (dus voor de douche, de keukenkraan en de centrale verwarming in uw woning). De elektriciteit wordt geleverd aan de elektriciteitsmarkt en ingevoerd in de 150 KV-stations van de regionale elektriciteitsnetten.

Hoewel aardgas een relatief schone energiebron is en de STEG's uiterst efficiënt zijn, zal in de komende jaren een overgang naar andere energiebronnen plaatsvinden. Met onder meer de uitfasering van aardgas wil de Nederlandse overheid de klimaatdoelstellingen realiseren. Uniper ondersteunt de realisatie van de klimaatdoelstellingen van harte en streeft ernaar om in 2035 nagenoeg CO2-neutraal energie te produceren.

Voor onze stadscentrales betekent dit dat we energie blijven produceren, maar dat we daarvoor steeds meer andere bronnen gaan gebruiken. Groen gas en op termijn duurzame waterstof zien wij als kansrijke toepassingen. Aquathermie, het gebruik van energie uit oppervlaktewater, is een andere toepassing die Uniper betrouwbaar acht voor een duurzame energievoorziening. Daarnaast werken we samen met partners om geothermie (warmte uit de diepe ondergrond, aardwarmte) en restwarmte (warmte die overblijft na elektriciteitsproductie en/of industriële processen) toe te voegen aan lokale warmtenetten.

Voor een actueel beeld van de ontwikkeling van onze stadsverwarmingscentrales naar een CO2-neutraal 2035, kunt u onze persberichten en animaties bekijken.

Onze energiecentrales in Nederland

Filter by
Filter By
Sort by:
Order
MapList
Showing 5 of 5 facilities
Country Installed capacity
Image
Gas
Leiden city plant Netherlands 85MWe
Image
Gas
Rotterdam Capelle Netherlands 264MWe
Image
Gas
The Hague Netherlands 107MWe
Image
Coal
The Maasvlakte Power Plant 3 Netherlands 1070MWe
Image
Gas
Utility Centre Maasvlakte Leftbank Netherlands 70MWe

Meer te weten komen

Lees meer over alle energiebronnen en opwekcapaciteit van Uniper.

Project

Het project Maasvlakte is een brownfieldproject op de locatie op de Maasvlakte van Uniper. Het project maakt de transitie naar een groene economie mogelijk door groene waterstof te produceren op een van de meest kansrijke en strategische locaties van de Rotterdamse haven.

De mensheid heeft zich gecommitteerd om de klimaatverandering aan te pakken door een reis naar koolstofneutraliteit aan te gaan. Uniper is ideaal gepositioneerd om deze reis te ondersteunen en zelfs te versnellen. En om het mogelijk te maken door onderweg energie betrouwbaar en betaalbaar te houden.

Our global presence

We continue to strengthen our presence in key markets, develop innovative solutions and acquire companies in prioritized areas. Uniper solutions are sold to over 100 countries and we currently operate in over 40 countries.