Flera av dessa är vi med och sätter standard för. Budgeten för hela rivningsprojektet är cirka 4 miljarder kronor, vilket gör det till ett av Sveriges största anläggningsprojekt. För att fullfölja projektet kommer personalstyrkan att behöva utökas från dagens 50 till 300 personer.

Som medarbetare hos oss får du:

  • Vara med i ett av de största industriprojekten som genomförs i Sverige.
  • Spännande och innovativa arbetsuppgifter som kommer att bli vägledande för nedmontering av andra kärnkraftverk, att vara med ger unik kompetens.
  • Vara en del av ett projekt som sträcker sig över en lång tidsrymd - bara den radiologiska nedmonteringen kommer att pågå i mer än 8 år.
  • En internationell arbetsplats i en spännande och samhällsviktig bransch.

Våra medarbetares egna berättelser

Häng med Christer

Häng med Christer runt Barsebäck.

Följ med Pia

Följ med Pia som jobbar med avfallshanteringen, en viktig del i rivningsprocessen

Häng med Maria

Häng med Maria när hon följer de kapade reaktordelarna på deras väg ut till mellanlagret

Hör Ante berätta

Hör Ante berätta om hur man monterar ner reaktortankens interna delar under vatten

En arbetsplats för alla

Mår vi bra, presterar vi bra. Våra framgångar bygger på medarbetare som känner sig uppskattade och trivs. Vi strävar efter mångfald och jobbar för en inkluderande arbetsplats, där olika synsätt, erfarenheter och kunskaper leder till framgång. Genom våra olikheter adderar vi värde till verksamheten.

Relaterat innehåll

Att arbeta på ett kärnkraftverk skiljer sig från många andra arbetsplatser när det gäller höga krav på säkerhet samt utbildningar och tester som krävs för att få tillträde till arbetsplatsen.

Our global presence

We continue to strengthen our presence in key markets, develop innovative solutions and acquire companies in prioritized areas. Uniper solutions are sold to over 100 countries and we currently operate in over 40 countries.