Barsebäck

Om Barsebäck Kraft

Barsebäcksverket är ett nedlagt kärnkraftverk som ligger vid Öresund norr om Malmö. Anläggningen är stängd efter ett politiskt beslut i slutet på 1990-talet, och ägs av Uniper som också ansvarar för nedmontering och rivning.

Vad gör ni nuförtiden?

Under en längre period har det pågått ett intensivt nermonteringsarbete inne i turbinhallarna på Barsebäck 1 och 2. Vi har plockat bort hela maskinparken inne i det som varit anläggningens hjärta, alltså den plats där vi tillverkade el som täckte 30% av Skånes elbehov. I filmen får vi följa den sista mellanöverhettarens färd ut ur anläggningen.

Följ vårt pionjärarbete med nedmontering och rivning

På Barsebäck sluter vi cirkeln i ett kärnkraftverks livshstoria. Ansvarsfull nedmontering och rivning skapar förutsättningar för fortsatt elproduktion med kärnkraft, och därmed möjlighet för Sverige att nå våra ambitiösa klimatmål. Det ser vi som vårt viktigaste bidrag.

Det senaste från vår blogg: Inside Barsebäck

Alla våra kraftverk i Sverige

OKG

Image
Nuclear
Nuclear
Oskarshamn
OKG är ett kärnkraftverk beläget på Simpevarpshalvön, Oskarshamn, Sverige.

Vattenkraftverk i Sverige

Image
Hydro
Hydro
Uniper engineer inspecting a hydro plant in Sweden
Vår vattenkraftsproduktion i Sverige omfattar 76 vattenkraftverk, belägna från Lycksele i norr till Kristianstad i söder.

Karlshamn

Image
Oil
Oil
Karlshamnsverket
Karlshamnsverket är ett oljeeldat topp- och reservkraftverk. Det ligger i södra Sverige där kapacitetsbehovet är högre än i andra delar av landet. Karlshamnverket utgör produktionsdelen i effektreserven, som upphandlas av Svenska kraftnät för vinterperioden.

Barsebäck

Image
Nuclear
Nuclear
Barsebäck
Barsebäck är ett nedlagt kärnkraftverk beläget i Barsebäck, Skåne, Sverige.

Relaterat innehåll

Här finns fakta och teknisk data för Barsebäcksverkets två, numera nedlagda, reaktorer.

Här kan du läsa om Barsebäcks miljötillstånd samt certifieringar för miljö och arbetsmiljö.

Nu påbörjas rivningen av Barsebäcksverket på allvar. Uppdraget sträcker sig över en lång tidsrymd.

Our global presence

We continue to strengthen our presence in key markets, develop innovative solutions and acquire companies in prioritized areas. Uniper solutions are sold to over 100 countries and we currently operate in over 40 countries.