Säkerhetskultur

Arbetet med säkerhetskultur syftar till att bevara, förstärka och kommunicera vikten av säkerhet och aktivt säkerhetstänkande. På Barsebäcksverket utgör medarbetarnas kollektiva förhållningssätt till säkerhet och risk en väsentlig del i det dagliga arbetet. Säkerhet är alltså integrerat i alla aktiviteter, där ansvar och ledarskap inom säkerhet fördelas på ett tydligt sätt och där säkerhetsarbetet drivs av ständigt lärande.

Blanketter och intyg

Nedan hittar ni blanketter och intyg för tillträde samt länk till kärnkraftverkens utbildningsportal. Tänk på att lämna in blanketter och intyg i god tid. Om du är osäker på vilka blanketter eller intyg du ska lämna in, fråga din kontaktperson.

Ladda hem vår app

Som en förberedelse inför att arbeta på vår site rekommenderar vi att man laddar hem vår app. I appen hittar du veckans matsedel, en funktion för att rapportera observationer och händelser på site och information som rör HSE-frågor. Gå till Appstore (iOS) eller Google Play (Android) och hämta SSG on site, när du har den på plats väljer du Barsebäck.

Drogtest

Alla som arbetar på BKAB ska vara drogtestade från och med den första arbetsdagen. Testet utförs av företagshälsovården eller på annan vårdinrättning, och analysen måste ske i ackrediterat laboratorium. Drogtestet ska innehålla test av cannabis, kokain, heroin/morfin, amfetamin samt bensodiazepiner och detta ska framgå av intyget.

Intyg om godkänt drogtest tillhandahålls av vårdinrättning och skickas till Barsebäck innan ankomst. För att ett intyg ska vara godkänt måste det innehålla följande information:

  • Persondata - namn, personnummer och företag
  • Datum för provtagning
  • Datum, stämpel samt underskrift av behörig utfärdare
  • Vilka substanser som är testade

Intyg skickas antingen via post till:

Tillrädesservice
Barsebäck Kraft AB
Box 524
24625 Löddeköpinge
Sverige

Via e-post till: Tillträdesservice

Blanketter för Läkarintyg (tjänstbarhetsintyg) och hälsodeklaration

Medgivande om registerkontroll och tystnadsförbindelse

Non disclosure agreement
DOCX - 117.94 KB
Tystnadsförbindelse
DOCX - 115.91 KB
Säkerhetsprövning
PDF - 181.14 KB
Certificate of security clearance - non Swedish citizens
PDF - 173.96 KB

Utbildningar

Så här behandlar vi dina personuppgifter

I samband med din anställning, ditt deltagande i Barsebäck Kraft AB:s verksamhet eller din vistelse hos oss behöver vi behandla personuppgifter om dig. Det är Barsebäck Kraft som är ansvarig (personuppgiftsansvarig) för behandlingen av de personuppgifter vi hämtar in från/om dig.

Vilka personuppgifter samlar vi in och varför?

De personuppgifter som förekommer är till exempel personnummer, namn, signatur, kontaktuppgifter, information om godkänd läkarundersökning och fotografi.

Ändamålet med att behandla dina personuppgifter är att kunna bedriva vår verksamhet på ett lagligt och ändamålsenligt sätt, bland annat genom hantering av tillträde, identitetskontroll, registrering av arbetstid, dosimetri och behörighetsstyrning till it-system.

Ditt fotografi kommer att användas i samband med tillträde.

På grund av kameraövervakning kan du komma med på videoinspelning.

Deltar du i möten, utför arbeten med våra dokument eller genomför arbeten som kräver arbetsbesked kan personuppgifter om dig förekomma i löpande text och i samband med kvalitetssäkring av våra dokument.

I vissa fall kan dina personuppgifter behandlas i samband med att du får tillgång till rum, klädskåp, verktyg, datorer, arbetskläder med mera.

Vilken laglig grund har vi för att behandla dina personuppgifter?

Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är vårt gemensamma avtal. I flera fall behandlar vi personuppgifterna för att kunna uppfylla de rättsliga förpliktelser vi har och i vissa fall är grunden en intresseavvägning.

Vem kan komma att ta emot/behandla dina personuppgifter?

Dina personuppgifter behandlas framförallt av Barsebäck Kraft och andra bolag inom Uniperkoncernen. I vissa fall överför BKAB personuppgifter om dig, tillsammans med uppgift om genomförd läkarundersökning för radiologiskt arbete och den dos som du erhållit hos oss, till ett centralt dosregister (CDIS) som hanteras av Ringhals AB.

Hur länge behandlar vi dina personuppgifter?

Generellt raderas behörigheter och liknande uppgifter en månad efter det att vi har avslutat vårt avtalsförhållande. Beroende på behandlingens art och våra rättsliga förpliktelser sparas historik och loggar av spårbarhetsskäl i minst 12 månader, samt i vissa fall under anläggningens livstid.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära information om och rättelse eller radering av dina personuppgifter. Likaså kan du begära begränsning av vår behandling av dina personuppgifter. Du har även rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter.

Om du vill veta vilka personuppgifter vi har om dig ber vi dig besöka vår reception och där begära ett registerutdrag. Ansökan görs via ett formulär och styrks med giltig fotolegitimation.

Om du är missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till Datainspektionen via epost: [email protected]

Har du frågor som rör behandlingen av dina personuppgifter?

Du kan komma i kontakt med vårt Dataskyddsombud via Unipers växel på 0771-765 765 eller via [email protected]

Relaterat innehåll

Nu påbörjas rivningen av Barsebäcksverket på allvar. Uppdraget sträcker sig över en lång tidsrymd.

Här finns fakta och teknisk data för Barsebäcksverkets två, numera nedlagda, reaktorer.

Bli trainee eller skriv ditt examensarbete hos oss på Uniper och ta chansen att få insyn i några av de mest säkra produktionsanläggningarna i Sverige.

Our global presence

We continue to strengthen our presence in key markets, develop innovative solutions and acquire companies in prioritized areas. Uniper solutions are sold to over 100 countries and we currently operate in over 40 countries.