Varje år försvinner uppemot en tiondel av all energi som används i Sverige som spillvärme och kommer inte till någon nytta. Det kan vara hus som är dåligt isolerade, industriella processer som skapar överskottsvärme eller fordonsmotorer som har låg verkningsgrad. Allt detta skapar stora kostnader för hushåll, för företag och för samhället.

Tänk om vi kunde göra något åt det, och tänk om en del av all den energi som försvinner ut i kosmos kan komma till verklig nytta. Barsebäck Clean Energy Park är en vision för ett integrerat energisystem där produktion och industriella processer kombineras, och där restströmmar – till exempel spillvärme – kan få ny användning.

 

Barsebäcks placering – nationellt intresse

Det finns ännu inget formellt beslut för vad marken på Barsebäck ska användas till i framtiden. Energimyndigheten har förklarat området som riksintresse för ny elproduktion och ett koncept som svarar väl mot detta är just Clean Energy Park. På Barsebäck finns unika förutsättningar, både i form av befintlig infrastruktur och tillgång till teknisk kompetens i regionen. 

 

Vad är Barsebäck Clean Energy Park?

Barsebäck Clean Energy Park är en vision för ett integrerat energisystem där produktion och industriella processer kombineras. Ett attraktivt, modernt och mångfacetterat campus för forskning och entreprenörskap inom energiintensiva och innovativa näringar, där kraftslagen interagerar istället för konkurrerar. En hub för utveckling av framtidens lösningar inom energi och industri, och utrymme att både utveckla och praktiskt testa processer i nära samverkan med varandra.

Barsebäck Clean Energy Park skulle bli en motor för ekonomisk utveckling i regionen och en hubb för forskning och entreprenörskap. Möjligheterna och idéerna för energiparken är många, med allt från etablering av energiproduktion genom solceller, batterilagring, vätgasproduktion genom elektrolysör, biogasanläggningar, industrietableringar, bränsleproduktion, växthusodlingar, innovationshub och testanläggningar där utbildning, forskning och entreprenörskap möts.

 

Bryggan mellan då och nu

Uniper har expertisen, kompetensen och viljan att ta ansvar både för hanteringen av det gamla och utvecklingen av det nya. En ansvarsfull nedmontering och rivning av det gamla systemet, samtidigt som vi tillsammans arbetar för nästa generations rena, leveranssäkra och konkurrenskraftiga energisystem. För att ställa om till ett fossilfritt samhälle och nå klimatmålen.

Vill du veta mer?

Just nu pågår arbetet för att vidare undersöka etableringen av Barsebäck Clean Energy Park med våra samarbetspartners. 

Vi söker löpande efter fler samarbetspartners som vill vara en del av Barsebäck Clean Energy Park. Är du intresserad av att delta eller vet du någon som kan vara det? Kontakta oss!

Our global presence

We continue to strengthen our presence in key markets, develop innovative solutions and acquire companies in prioritized areas. Uniper solutions are sold to over 100 countries and we currently operate in over 40 countries.