Kärnkraftverket hade två reaktorer. Först stängdes Barsebäck 1 1999 och sedan stängdes Barsebäck 2 2005. Barsebäcksverket håller nu på att monteras ned och rivas. Det använda kärnbränslet är bortforslat sedan länge, och nu pågår storskalig nedmontering av processystemen. Det använda kärnbränslet och radioaktivt avfall ska transporteras till Svensk Kärnbränslehanterings slutförvarsanläggningar när dessa står klara.

Relaterat innehåll

Här finns fakta och teknisk data för Barsebäcksverkets två, numera nedlagda, reaktorer.

Industrihistoria från 1965 fram till idag.

Varför river vi kärnkraftverk i Sverige?

Our global presence

We continue to strengthen our presence in key markets, develop innovative solutions and acquire companies in prioritized areas. Uniper solutions are sold to over 100 countries and we currently operate in over 40 countries.