Anläggningsfakta

Data

Barsebäck 1

Barsebäck 2

Byggstart

1971

1973

Kommersiell drift

15 maj 1975

1 juli 1977

Maxeffekt brutto

615 MW

615 MW

Avställd

30 november 1999

31 maj 2005

Total produktion

93,8 TWh

108 TWh

 

Teknisk data om Barsebäcksverket

Värt att veta om våra anläggningar

Nettoeffekt (el)

600 MW

Reaktortyp

Kokvattenreaktor

Reaktorleverantör

Asea-Atom

Turbinleverantör

Stal-Laval

Kommersiell drift

B1 1975, B2 1977

 

Reaktor

Här finner du mer specifika data för olika komponenter i reaktoranläggningen;
reaktortanken, bränsleelement, styrstavar, generator och pumpar. Vissa av delarna bland annat bränsleelement och styrstavar finns inte kvar i något av blocken.

Viktiga data vid full effekt

Termisk reaktoreffekt

1800 MW

Antal cirkulationskretsar

4

Drifttryck

70 bar

Totalt reaktorkylvattenflöde

7,700 kg/s

Ångflöde

900 kg/s

Ångtryck

7.0 MPa

Ångtemperartur

286°C

Matarvattentemperatur

184°C

Reaktortank

Vikt

530 ton

Total höjd

20 m

Innerdiameter

5.45 m

Godstjocklek

12.6 cm

Bränsleelement

Antal bränsleelement i härd

444

Bränslevikt per element

UO2 181/172 kg

Antal bränslestavar per element

100/96

Kapslingsmaterial

Zr2

Bränslekutsarnas diameter

8.19 mm

 

Styrstavar

Typ

Korsformiga blad

Antal

109

Absorbatormaterial

Hafnium, Borkarbid

Typ av drivdon

Elektrohydrauliska

 

Cirkulationspumpar

Typ

Kapslade centrifugalpumpar

Antal

4

Flöde

2.55 m³/s

Uppfordringshöjd

55 m

 

Turbin

Här finner du detaljerade data om turbinanläggningarna. Det är en anläggning per block. Ett turbinaggregat är anslutet till reaktorn. Turbinaggregatet består av en högtrycksturbin och tre lågtrycksturbiner, som sitter på samma axel som generatorn. I turbinbyggnaderna finns också kondensorn, kylvatten- och matarvattenpumparna.

Bruttoeffekt

615 MW

Verkningsgrad

33.7%

Ångflöde

813 kg/s

Fukthalt i primärånga

0.004%

 

Ångdata

Tryck/temperatur före högtrycksturbin MPa/°C

6.1/284°C

Tryck/temperatur efter högtrycksturbin MPa/°C

0.65/162°C

Tryck/temperatur före lågtrycksturbin MPa/°C

0.62/256°C

Tryck/temperatur i kondensor MPa/ °C

0.043/30°C

Extern fuktavskiljning och mellanöverhettning till °C 256

 

Antal avlopp och area per turbin

6x8.5 m²

Avloppskovelns längd

95 cm

Varvtal

3,000 rpm

Flöde, kondensorns kylvatten

22.2 m³/s

Temperaturhöjning i kondensorns kylvatten

11.8°C

Kylvattenpumpar/turbin

4

Dumpningskapacitet

100%

Total längd turbinanläggningen

50 m

 

Elutrustning

  • Här finner du viktiga fakta om elgeneratorn, transformatorerna och reservkraftsdieslarna.
  • Det finns en elgenerator kopplad till varje turbin på Barsebäck.
  • Eftersom det finns två turbiner, en på varje block, finns det alltså två generatorer.
Elgenerator

Fabrikat

ASEA

Antal

1

Klämeffekt

620 MW

Märkspänning

17.5 kV

Märkeffekt

710 MVA

Statorkylning

Vatten

Rotorkylning

Vatten

 

Huvudtransformatorer

Antal

1

Märkspänning

17.5/410 kV

Märkeffekt

700 MVA

 

Dieselgeneratorer

Antal

4

Motortillverkare

MTV

Nominell effekt

1,600 kW

Märkspänning

6.3 kV

Märkeffekt

2.1 MVA

Varvtal

1,500 rpm

 

Källa för effektsiffor: KSU, Kärnkraftsäkerhet och Utbildning AB

Nermontering och rivning

  • Barsebäcksverket befinner sig sedan april 2020 i nedmontering och rivningsfas. Fram till 2028 pågår nedmontering och borttagande av radioaktivt material samt stora komponenter inifrån i anläggningen.
  • SSM (Strålsäkerhetsmyndigheten) ställer fortfarande höga krav på vår verksamhet i sina föreskrifter, vi är fortfarande en kärnteknisk anläggning även om kraftverket är avställt och inget kärnbränsle finns kvar.
  • Vi arbetar också med att hantera och skicka driftavfall till slutförvar i SFR i Forsmark. Därigenom minskar vi ständigt aktivitetsinventariet i anläggningen.
  • Vi fortsätter också vår försäljningsverksamhet, de komponenter som vi inte har nytta av längre kan i vissa fall återanvändas i andra kärntekniska anläggningar eller av annan industri.

Relaterat innehåll

Sättet att tillverka el är detsamma som i ett kolkraftverk eller ett biokraftverk.

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna vi får. Läs mer om allt från det radioaktiva avfallet till hur vi påverkar miljön runt omkring oss.

Industrihistoria från 1965 fram till idag.

Our global presence

We continue to strengthen our presence in key markets, develop innovative solutions and acquire companies in prioritized areas. Uniper solutions are sold to over 100 countries and we currently operate in over 40 countries.