2020–2021

Mellanlager två är färdigställt och används för lågaktivt avfall. Nedmontering av turbinsträngarna på både Barsebäck 1 och Barsebäck 2 är genomförda, samt att reaktortanken på Barsebäck 1 också har monterats ner och delats i bitar som förvaras i mellanlager 1 fram till dess att det kan tas omhand inom ramen för det svenska systemet för hantering av radioaktivt avfall.

2016–2019

Ett interndelslager byggs på Barsebäcksområdet. I interndelslagret ska reaktorns interna delar förvaras på ett sätt som skyddar omgivning och personal från strålning fram till dess att materialet kan skeppas till annat förvar. Man sågar itu delarna i mindre bitar, placerar dem i ståltankar och tar ut dem till lagret. Detta är en förutsättning för att kunna påbörja den stora rivningen av anläggningen.

2015–2016

Uniper (dåvarande Eon Kärnkraft Sverige), som hela tiden ägt marken och byggnaderna på anläggningen, köper driftsbolaget Barsebäck Kraft AB av Ringhals/Vattenfall.

2006–2007

Det sista använda bränslet lämnar Barsebäck och servicedrift inleds - anläggningen förvaltas fram till att rivningen kan påbörjas.

1999–2005

Barsebäck stängs efter ett politiskt beslut. Barsebäck Kraft AB blev då ett dotterbolag till Ringhals AB/Vattenfall. Den förra ägaren, Eon, fick ägarandel i Ringhals som kompensation.

1999

Greenpeace gör intrång på anläggningen och utför en demonstration mot kärnkraft.

1992

När man skulle prova anläggningen efter sommaruppehållet orsakade en felaktig konstruktion att isoleringsmaterial föll ner i en bassäng och satte igen silar som är viktiga för reaktorsäkerheten. Det här felet fanns på fler reaktorer i Sverige och dessa fick då omgående byta isoleringsmaterial inne i reaktorinneslutningarna.

1981

Efter en olycka på ett kärnkraftverk i USA - Three Mile Island, Harrisburg, beslutar riksdagen att samtliga tolv kärnkraftsaggregat i Sverige ska förses med extra säkerhetsfilter. Barsebäcks filter står klart 1985 och de övriga 1988.

1980

Den 23 mars går det svenska folket till valurnorna för att rösta om kärnkraften. Det är inte en fråga om kärnkraften ska avvecklas utan när. De snarlika och mest kärnkraftspositiva röstsedlarna, linje 1 och 2, får tillsammans 58% av rösterna. Efter folkomröstningen beslutar riksdagen att de kärnkraftsaggregat som är under byggnation ska fullföljas. Ingen mer utbyggnad ska ske, och kärnkraften ska vara avvecklad i Sverige senast år 2010.

1979

På Barsebäck 1 inträffar ett generatorhaveri med påföljande brand och det är den allvarligaste händelsen någonsin på anläggningen. Ingen människa skadades men den materiella förstörelsen i turbinhallen var omfattande. Detta var ingen kärnteknisk olycka utan ett tekniskt haveri med allvarliga konsekvenser för driften. Fem månader efter branden var anläggningen i drift igen med en lånad generator från Forsmark.

1977

Barsebäck 2 (B2) startar den 21 mars.

1975

Barsebäck 1 (B1) startar den 15 maj.

1969

Ägaren Sydkraft sätter spaden i jorden för att bygga kärnkraftverket i Barsebäck. Från början planerades sex kokvattenreaktorer varav två realiserades.

1965

Den 10 december beslutar Sydkrafts styrelse att köpa mark för ett nytt kraftverk. Priset är 9,5 miljoner kronor och säljare är greve Ian Hamilton, ägare av Barsebäcks fideikommiss. Att Barsebäck väljs har flera orsaker: få människor bor inom 5-kilometerzonen runt det planerade verket, en enda markägare, närhet till existerande 400 kV-ledningar och elkunder samt möjlighet att leverera hetvatten till Lund och Malmö.

Relaterat innehåll

Här finns fakta och teknisk data för Barsebäcksverkets två, numera nedlagda, reaktorer.

Här berättar vi om hur det går till att riva ett kärnkraftverk.

Sättet att tillverka el är detsamma som i ett kolkraftverk eller ett biokraftverk.

Our global presence

We continue to strengthen our presence in key markets, develop innovative solutions and acquire companies in prioritized areas. Uniper solutions are sold to over 100 countries and we currently operate in over 40 countries.