Radioaktivt avfall

Avfallet som bildas vid driften av kärnkraftverken förknippas oftast med det använda bränslet, men även komponenter, så som alla interna delar som kommit i kontakt med driften av kärnkraftverket kan bli radioaktiva och måste tas omhand. 

Driften av ett kärnkraftverk styrs av ett omfattande reglerverk, inte minst för avfallshanteringen .Regelbundna  och oberoende granskning ar så att hanteringen sker på rätt sätt bidrar ytterligare till att säkerheten kring avfallshanteringen ständigt förbättras, så att driften av våra kärnkraftverk sker på ett säkert sätt och har en minimal påverkan på miljön,

 

Nackdelar med kärnkraften

Radioaktivt avfall kan vara skadligt för människor, djur och växter under lång tid. Till skillnad från många kemiska gifter avtar dock skadligheten med tiden. De radioaktiva ämnena sönderfaller och bildar till slut nya stabila icke radioaktiva ämnen, men det tar tid.

 

Transport av radioaktivit avfall

I Sverige ligger kärnkraftverken vid kusterna. Detta möjliggör transport av radioaktivt avfall till havs. Båten som transporterar radioaktivit avfall från kärnkraftverken, forskningsanläggningar och sjukhus heter m/s Sigrid och ägs av Svensk kärnbränslehantering (SKB ). Hennes främsta uppgift är att transportera det använda bränslet från kärnkraftverken till Centralt lager för använt bränsle (CLAB ) vid Oskarshamn. På Barsebäck processas fortfarande avfall från drifttiden som m/s Sigrid hämtar. Detta transporteras sedan till antingen CLAB, Slutförvatet av kortlivat radioaktivt avfall (SFR) i Forsmark eller Studsvik.

SKB tar hand om det radioaktiva avfallet som uppkommer vid kärnkraftverken, men också från forskning, sjukhus samt övrig industri.

Läs mer om SKB och kärnavfallsfonden här Läs mer om Barsebäck och dess miljöpåverkan här