Så här finansieras rivningen av Barsebäcksverket

Kärnavfallsfonden

Alla svenska kärnkraftverk i drift betalar in årliga avgifter till Kärnavfallsfonden. Dessa pengar förvaltas sedan september 2018 av Riksgälden. Pengarna i fonden ska finansiera hela det svenska kärnavfallsprogrammet.

Barsebäcks andel av fonden är idag femton miljarder kronor. Vår andel av det svenska avfallssystemet är tio miljarder kronor och resterade fem miljarder finansierar rivningen.

Det stora förberedande arbetet med partiell nedmontering som pågår fram på våren 2019 kostar 400 miljoner kronor.

Läs mer om det svenska kärnavfallsprogrammet Läs mer om finansieringen av Kärnavfallsfonden Läs mer om kärnkraftens avveckling och rivning