Alla industriella anläggningar har en teknisk livslängd. När man har nått den är det naturligt att avsluta driften och riva för att ge plats till ny teknik och ny produktion. Det finns lagkrav i Sverige på kärntekniska anläggningar att de ska rivas när de inte längre är i bruk.
Barsebäck stängde efter ett politiskt beslut och har varit ur drift så många år att det inte är möjligt att starta igen. Andra kärnkraftverk i Sverige har stängt av andra orsaker, vissa har nått sin tekniska livslängd och vissa av ekonomiska skäl. Läs mer om Uniper och kärnkraft här

Vårt uppdrag

Barsebäck Kraft AB (BKAB) är ett helägt dotterbolag till Sydkraft Nuclear Power AB (SNP) som ingår i energikoncernen Uniper.
BKAB:s uppdrag är att planera och genomföra nedmontering och rivning av Barsebäcksverket. Tillståndet att bedriva kärnteknisk verksamhet vid anläggningen i Barsebäck innehas av BKAB.
Kostnaderna för verksamheten täcks av fonderade medel i Kärnavfallsfonden samt av direkta medel från anläggningsägaren SNP.

Affärsidé

Kompetent och förtroendeingivande avveckling.
- Vi ska med omvärldens förtroende och på ett säkert, miljöanpassat och kostnadseffektivt sätt genomföra avvecklingen enligt ägarens intentioner.

Relaterat innehåll

Här berättar vi om hur vi hanterar avfallet från rivningen av Barsebäcksverket.

Här berättar vi om hur det går till att riva ett kärnkraftverk.

Så här finansieras rivningen av Barsebäcksverket.

Our global presence

We continue to strengthen our presence in key markets, develop innovative solutions and acquire companies in prioritized areas. Uniper solutions are sold to over 100 countries and we currently operate in over 40 countries.