Uniper i Sverige

Uniper är ett internationellt energibolag med ungefär 12 000 medarbetare och verksamhet i mer än 40 länder. I Sverige är vi 990 medarbetare i ett trettiotal bolag. Huvudkontoret finns i Malmö. Vår produktportfölj omfattar storskaliga anläggningar, handel och tjänster.

Den 12 september 2016 listades Uniper på Frankfurtbörsen. Uniper är därmed ett nytt varumärke, men vilar på stolta anor och gedigen energiexpertis med mer än 100 års erfarenhet av elproduktion.
 

Vi ser till att Sverige har baskraft

Som en del av globala energikoncernen Uniper är vi i Sverige en stor elproducent för svensk basindustri – och en garant för trygg och stabil elförsörjning.I Sverige är det kärnkraften och vattenkraften som utgör basen i energisystemet. Dessa två kraftslag står för 80 procent av den svenska elproduktionen. När det gäller vattenkraft är vi den tredje största producenten i Sverige. Våra 76 hel- och delägda vattenkraftverk, spridda från Lycksele i norr till Kristianstad i söder, står för cirka 12 procent av Sveriges samlade vattenkraftproduktion. När det gäller kärnkraft är Uniper-koncernen delägare i alla Sveriges tre aktiva kärnkraftverk, i OKG i Oskarshamn, Ringhals och Forsmark.

Om akut elbrist skulle uppstå, till exempel vid extremkyla i samband med hög elförbrukning, då finns en reserv tillgänglig via våra kraftverk och gasturbiner. Då ger myndigheten Svenska kraftnät oss i uppdrag att starta upp dessa, så att vårt samhälle kan fortsätta att fungera. Vi producerar el som en samhällsnytta. Alltid – och i realtid.

Se filmen om Uniper i Sverige

Uniper i världen

Uniper är en global aktör på energimarknaden, verksam i mer än 40 länder och med cirka 12 000 anställda. De viktigaste marknaderna är Tyskland, Ryssland, Sverige, Storbritannien,  Benelux-länderna och Frankrike. Huvudkontoret ligger i Düsseldorf, Tyskland.
Vi producerar, handlar med och marknadsför el i stor skala. Genom att vi kombinerar teknisk och kommersiell kompetens, kan vi erbjuda skräddarsydda energilösningar till alltmer komplexa energibehov.

Läs mer om Uniperkoncernen
Så bidrar baskraften till hög elkvalitet | Uniper

Uniper levererar trygg och stabil el - dygnets alla timmar

El är i sig en högeffektiv energibärare och kan utan fördröjning transporteras tusentals mil och är på så sätt helt unikt jämfört med fossila bränslen. Den svenska elanvändningen per capita är internationellt sett hög. Det beror givetvis delvis på vårt kalla klimat men också på att vi har en stor elintensiv industri. För att samhälle och industri ska fungera dygnets alla timmar behövs stabil tillgång till el i ett system som är i elteknisk balans.