Uniper levererar trygg och stabil el - dygnets alla timmar

El är i sig en högeffektiv energibärare och kan utan fördröjning transporteras tusentals mil och är på så sätt helt unikt jämfört med fossila bränslen. Den svenska elanvändningen per capita är internationellt sett hög. Det beror givetvis delvis på vårt kalla klimat men också på att vi har en stor elintensiv industri. För att samhälle och industri ska fungera dygnets alla timmar behövs stabil tillgång till el i ett system som är i elteknisk balans. Som en del av globala energikoncernen Uniper är vi i Sverige en stor elproducent för svensk basindustri – och en garant för trygg och stabil elförsörjning.

Vår verksamhet i Sverige

I Sverige tillhör vi Uniper-koncernen och samlar här 1 250 medarbetare i bolagen Sydkraft AB, Sydkraft Nuclear Power AB, Sydkraft Hydropower AB, Sydkraft Thermal Power AB, Sydkraft Försäkring AB, OKG AB, Barsebäck Kraft AB. Orterna på kartan markerar kontor eller anläggningar där vi har personal. Huvudkontoret finns i Malmö.

Uniper i världen

Uniper är en global aktör på energimarknader från Nordamerika till Asien. De viktigaste marknaderna är Tyskland, Storbritannien, Sverige, Frankrike, Benelux-länderna och Ryssland (mörkblått på kartan). Huvudkontoret ligger i Düsseldorf, Tyskland.

Unipers kraftverk i Europa och Ryssland har en samlad installerad effekt på 40 GW. Unipers totala produktion består framförallt av vatten-, gas- och kolkraftverk, samt kärnkraft i Sverige. Unipers trading är verksam inom områdena: el, naturgas, kol och utsläppsrättigheter.

Läs mer om Uniperkoncernen
Så bidrar baskraften till hög elkvalitet | Uniper

Vi ser till att Sverige har baskraft

I Sverige är det kärnkraften och vattenkraften som utgör basen i energisystemet. Dessa två kraftslag står för 70-80 procent av den svenska elproduktionen. När det gäller vattenkraft är vi den tredje största producenten i Sverige. Våra 76 hel- och delägda vattenkraftverk, spridda från Lycksele i norr till Kristianstad i söder, står för cirka 12 procent av Sveriges samlade vattenkraftproduktion. När det gäller kärnkraft är Uniper-koncernen delägare i alla Sveriges tre aktiva kärnkraftverk, i OKG i Oskarshamn, Ringhals och Forsmark.

Och om akut elbrist skulle uppstå, till exempel vid extremkyla i samband med hög elförbrukning; ja, då finns en reserv tillgänglig via våra kraftverk och gasturbiner. Då ger myndigheten Svenska kraftnät oss i uppdrag att starta upp dessa, så att vårt samhälle kan fortsätta att fungera. Vi inom Uniper producerar el som en samhällsnytta. Alltid – och i realtid.

Kvinnlig medarbetare som arbetar på ett av våra verk | Uniper

Läs mer om Uniper som arbetsgivare

Eldriven precision med robotdoktorer

Läs mer om elektrifieringen av vårt samhälle

OKG sett från vattnet en sommardag | Uniper

Läs mer om vår kärnkraftsverksamhet