Vår verksamhet i Sverige

I Sverige tillhör vi Uniper-koncernen och samlar här 1 250 medarbetare i bolagen Sydkraft AB, Sydkraft Nuclear Power AB, Sydkraft Hydropower AB, Sydkraft Thermal Power AB Sydkraft Försäkring AB, OKG AB, Barsebäck Kraft AB. Orterna på kartan markerar kontor eller anläggningar där vi har personal. Huvudkontoret finns i Malmö.

Uniper i världen

Uniper är en global aktör på energimarknader från Nordamerika till Asien. De viktigaste marknaderna är Tyskland, Storbritannien, Sverige, Frankrike, Benelux-länderna och Ryssland (mörkblått på kartan). Huvudkontoret ligger i Düsseldorf, Tyskland.

Unipers kraftverk i Europa och Ryssland har en samlad installerad effekt på 40 GW. Unipers totala produktion består framförallt av vatten-, gas- och kolkraftverk, samt kärnkraft i Sverige. Unipers trading är verksam inom områdena: el, naturgas, kol och utsläppsrättigheter.

Läs mer om Uniperkoncernen

Samhällsnytta i realtid

I Sverige är det kärnkraften och vattenkraften som utgör basen i energisystemet. Dessa två kraftslag står för 70-80 procent av den svenska elproduktionen. Detta är också stommen i svenska delen av Unipers krafterbjudande till det svenska samhället. 

Vindkraft är viktigt för Sverige, men som energikälla påverkas den av naturliga skäl av vädret, och behöver stöttas upp med andra kraftslag. Då, när vinden inte blåser och solen inte lyser, finns baskraften där som en trygghet.

Och om akut elbrist skulle uppstå, till exempel vid extremkyla i samband med hög elförbrukning; ja, då finns en reserv tillgänglig via våra kraftverk och gasturbiner. Då ger myndigheten Svenska kraftnät oss i uppdrag att starta upp dessa, så att vårt samhälle kan fortsätta att fungera. Vi inom Uniper producerar el som en samhällsnytta. Alltid – och i realtid.

Svängmassa – förutsättning för god elkvalitet

I ett fungerande elsystem ska elproduktionen matcha behovet. Lika viktigt är det att elförsörjningen håller en stabil och rätt frekvens, 50 Hz, eller svängningar per sekund. Varje gång någon sätter på en lampa eller maskin faller frekvensen, och produktionen måste ökas för att kompensera. Skulle ett stort kraftverk plötsligt falla ifrån uppstår ett större frekvensfall, vilket kan leda till större strömavbrott. För att kunna hantera snabba svängningar behövs stora marginaler eller buffertar i elsystemet. En sådan buffert av extra rörelseenergi kallas rent tekniskt för svängmassa. Idag är det den storskaliga elproduktionen med kärnkraften och vattenkraft i botten som genererar svängmassa.

Vad är egentligen svängmassa? Se vår film så förstår du!

Kvinnlig medarbetare som arbetar på ett av våra verk | Uniper

Läs mer om Uniper som arbetsgivare

Image teaser - sverige - Go electric

Go electric med oss

Image teaser - sverige - Boka ett besok

Boka ett besök på vår energiutställning