Kärnkraft

Kärnkraften, som tillgodoser ungefär 40% av Sveriges kraftbehov, spelar en viktig roll för landets energiförsörjning. Uniper Sverige har nio gasturbiner som ingår i störningsreserven. Vi är majoritetsägare i OKG i Oskarshamn och minoritetsägare i Ringhals och i Forsmark. Vi äger även Barsebäcksverket – det första kommersiella kärnkraftverket i Sverige som stängdes och nu rivs i linje med det svenska systemet. Den högsta prioriteten för vår kärnkraftsverksamhet är ansvar och säkerhet.

Vattenkraften tillsammans med kärnkraften utgör basen i det svenska elsystemet. Vattenkraften är idag den största förnybara energikällan och bidrar med både stabilitet och reglerkraft till landets energisystem.

För att samhället ska kunna fortsätta ha ekonomisk tillväxt och på sikt nå fossilfrihet, behöver vår industri och transportsektor stabil tillgång till både energi och effekt dygnet runt. Genom att säkra en stabil elförsörjning, med ett konkurrenskraftigt pris kan våra industriföretag fortsätta att vara långsiktigt konkurrenskraftiga, och därmed klara av att ta steget till fossilfrihet.

Vattenkraft

Uniper är den tredje största vattenkraftsproducenten i Sverige. Från Sundsvall förvaltar vi 76 avloppsanläggningar, belägna från Lycksele i norr till Kristianstad i söder.

Anläggningarna har en sammanlagd kapacitet på cirka 1 600 MW och en genomsnittlig årlig produktion på 8 TWh; det är cirka 12 % av Sveriges totala vattenkraftproduktion.

Det äldsta kraftverket som fortfarande är i drift är Hemsjö Övre i Mörrumsån, som togs i drift 1907.

Störningsreserven - gasturbiner (OCGT)

Vi äger och driver nio gasturbiner i södra Sverige, med en sammanlagd installerad effekt på 500 MW.

Den största maskinen är G12 i Halmstad, driftsatt 1993. Övriga OCGT togs i drift mellan 1971 och 1974.

Gasturbinerna ingår i störningsreserven och används när ett plötsligt produktionsbortfall inträffar i ett baskraftverk och styrs av Svenska kraftnät. De drivs med olja.

Kraftverk i Sverige

Filter by
Filter By
Sort by:
Order
Selected filters:
MapList
Showing 4 of 4 facilities
Country Installed capacity
Image
Nuclear
Barsebäck Sweden 0MWe
Image
Hydro
Hydro powerplants in Sweden Sweden -
Image
Oil
Karlshamn Sweden 662MWe
Image
Nuclear
OKG Sweden 1400MWe

Relaterat innehåll

Vattenkraften har många fördelar. Den orsakar nästan inga utsläpp av klimatgaser och ger samtidigt pålitlig el till konkurrenskraftigt pris.

Kärnkraften spelar en viktig roll för att stabilisera Sveriges elproduktion. Uniper tar totalansvar för vårt deltagande i svensk kärnkraft.

Vätgas är ingen energikälla i sig själv, utan precis som elektricitet är det en energibärare. Man kan därför inte säga att den är förnybar, fossilfri eller fossil – den kan vara allt detta, helt beroende på hur den tillverkas.

Our global presence

We continue to strengthen our presence in key markets, develop innovative solutions and acquire companies in prioritized areas. Uniper solutions are sold to over 100 countries and we currently operate in over 40 countries.