Karlshamnsverket förknippas med reservkraft och har tidigare mest varit en resurs under vintern då elförbrukningen ökar. Men nu måste anläggningen allt oftare även stötta elsystemet under sommaren när kärnkraften genomför sina årsrevisioner. Med färre reaktorer ökar behovet av planerbar elproduktion.

Elproduktion på Karlshamnsverket

Karlshamnsverkets centrala delar är en panna, turbiner och en generator.

Image
Electricity generation at Karlshamnsverket

1. Oljan förbränns i pannan

2. Värmen som bildas när oljan förbränns hettar upp vattnet i pannan till ånga

3. Ångans kraft driver turbinerna, som i sin tur via en axel driver en generator som alstrar el

4. Generatorn matar ut el på elnätet

5. Med hjälp av kylvatten från havet blir ångan till vatten igen i kondensorn

6. Vattnet går tillbaka till pannan för att bli till ånga igen

Karlshamnsverkets historia

1956. När Karlshamnsverket planerades och byggdes var efterfrågan på el i Sverige ständigt stigande. Mitt under byggnationen av Öresundsverket i Malmö, 1956, började Sydsvenska Kraftaktiebolaget (Sydkraft) därför planera för ytterligare utbyggnad av sin produktion. Valet stod mellan värmekraft (kol- eller oljeeldade kraftverk) och kärnkraft, eftersom man såg en begränsning av möjligheterna att bygga nya vattenkraftverk. Valet föll på ett oljeeldat kraftverk, men strax efter beslutet att bygga Karlshamnsverket började man också planera för och bygga Sveriges kärnkraftverk.

Den beräknade drifttiden var när kraftverket byggdes 3 000 timmar/år (ett år har totalt 8760 timmar). Kraftverket var tänkt som ett komplement till kärnkraften och skulle producera el när behovet är som störst, det vill säga främst på vardagarna och bara sällan på helger, kvällar och nätter. Men så blev det aldrig. Under de första åren var behovet av el mycket stort i Sverige och Karlshamnsverket producerade mer el än vad som var tänkt från början.

1969. Block 1 stod klart.
1971. Block 2 stod klart.
1973. Block 3 stod klart. Kraftverkets totala kapacitet blev då cirka 1 000 MW.
1974. Över 4 TWh (terrawattimmar) el producerades, vilket är produktionsrekord än idag.
Efter hand kom kärnkraftverken igång, samtidigt som oljan blev dyrare och dyrare, och Karlshamnsverket övergick till att ha den roll vi har idag, som topp- och reservkraftverk.
2015. Block 1 stängdes.
Idag. Den totala kapaciteten är cirka 662 MW.

Relaterat innehåll

Vi arbetar, målinriktat och systematiskt med alla sorters miljöfrågor som rör vår verksamhet.

Laboratoriet på Karlshamnsverket utför vatten- och oljeanalyser åt både Uniper och externa kunder.

Uniper är en stor el - och effektproducent i Sverige. Vi har produktionsanläggningar runt om i landet för fossilfri vattenkraft och kärnkraft samt Nordens största topp- och reservkraft.

Our global presence

We continue to strengthen our presence in key markets, develop innovative solutions and acquire companies in prioritized areas. Uniper solutions are sold to over 100 countries and we currently operate in over 40 countries.