Våra största vattenkraftverk i Sverige

Detta är två exempel av våra totalt 76 vattenkraftverk som ägs av Uniper i Sverige.

Hjälta kraftverk i Faxälven

  • Togs i drift 1952
  • Antal aggregat 3
  • Installerad effekt 178 MW
  • Normalårsproduktion 1005 GWh
  • Fallhöjd 82 meter

I Hjälta kraftverk produceras ett normalt år 1005 GWh förnybar el. Det är mer än i något annat av Unipers vattenkraftverk.

Image
Storfinnforsen in Sweden

Storfinnforsen kraftverk i Faxälven

Betongdammen i Storfinnforsen

  • Togs i drift 1953
  • Antal aggregat 3
  • Installerad effekt 112 MW
  • Normalårsproduktion 543 GWh
  • Fallhöjd 49,5 meter

Betongdammen i Storfinnforsen är med sina 800 meter den största betongdammen i hela Sverige.

Alla våra kraftverk i Sverige

OKG

Image
Nuclear
Nuclear
Oskarshamn
OKG är ett kärnkraftverk beläget på Simpevarpshalvön, Oskarshamn, Sverige.

Vattenkraftverk i Sverige

Image
Hydro
Hydro
Uniper engineer inspecting a hydro plant in Sweden
Vår vattenkraftsproduktion i Sverige omfattar 76 vattenkraftverk, belägna från Lycksele i norr till Kristianstad i söder.

Karlshamn

Image
Oil
Oil
Karlshamnsverket
Karlshamnsverket är ett oljeeldat topp- och reservkraftverk. Det ligger i södra Sverige där kapacitetsbehovet är högre än i andra delar av landet. Karlshamnverket utgör produktionsdelen i effektreserven, som upphandlas av Svenska kraftnät för vinterperioden.

Barsebäck

Image
Nuclear
Nuclear
Barsebäck
Barsebäck är ett nedlagt kärnkraftverk beläget i Barsebäck, Skåne, Sverige.

Relaterat innehåll

Vattenkraften har många fördelar. Den orsakar nästan inga utsläpp av klimatgaser och ger samtidigt pålitlig el till konkurrenskraftigt pris. Eftersom vattnet som används i kraftverket inte förbrukas utan hela tiden kommer tillbaka i form av nederbörd är vattenkraften även förnybar.

All el- och energiproduktion påverkar miljön. När det gäller vattenkraft så innebär kraftverk och dammar ett ingrepp i miljön som förändrar förutsättningarna för livet i och invid vattendraget.

I det svenska elsystemet är vattenkraften idag den största förnybara energikällan. Vattenkraften tillsammans med kärnkraften utgör basen i det svenska elsystemet. 

Our global presence

We continue to strengthen our presence in key markets, develop innovative solutions and acquire companies in prioritized areas. Uniper solutions are sold to over 100 countries and we currently operate in over 40 countries.