Den 12 september 2016 listades Uniper på Frankfurtbörsen, men Uniper Sverige vilar på stolta anor och gedigen energiexpertis med mer än 100 års erfarenhet av elproduktion.

Stabil elproduktion för industri och välfärd

Som en del av den globala energikoncernen Fortum och Uniper, är Uniper Sverige en stor elproducent för industri och samhälle – och garant för trygg och stabil elförsörjning. Vi har produktionsanläggningar runt om i landet med fossilfri vattenkraft och kärnkraft samt ansvar för Nordens största topp- och reservkraft.

I Sverige är det kärnkraften och vattenkraften som utgör basen i energisystemet. Dessa två kraftslag står för 74 procent av den svenska elproduktionen. När det gäller vattenkraft är vi den tredje största producenten i Sverige. Våra 76 hel- och delägda vattenkraftverk, spridda från Lycksele i norr till Kristianstad i söder, står för cirka 12 procent av Sveriges samlade vattenkraftproduktion. När det gäller kärnkraft är Uniper-koncernen delägare i alla Sveriges tre aktiva kärnkraftverk, i OKG i Oskarshamn, Ringhals och Forsmark.

Om akut elbrist skulle uppstå, till exempel vid extremkyla i samband med hög elförbrukning, då finns en reserv tillgänglig via våra kraftverk och gasturbiner. Då ger myndigheten Svenska kraftnät oss i uppdrag att starta upp dessa, så att vårt samhälle kan fortsätta att fungera.

Uniper är en pålitlig partner för samhällen, kommuner och industriföretag när det gäller att planera och implementera innovativa lösningar med lägre koldioxidutsläpp för att främja klimatomställning. Uniper är en pionjär inom vätgas, är verksamt över hela världen längs hela värdekedjan för vätgas och driver projekt för att vätgas ska få en avgörande betydelse för energiförsörjningen.

Se filmen om Uniper i Sverige

 

 

 

Uniper i världen

Uniper är en internationell energikoncern med verksamhet i mer än 40 länder och med cirka 7 000 anställda. Uniper bidrar till en trygg energiförsörjning i Europa, där kärnverksamheten är elproduktion, global energihandel och en bred gasportfölj.

Uniper har 22,5 gigawatt (GW) installerad kapacitet för elproduktion i Europa, och målet är att produktionen ska vara koldioxidneutral till 2035. Företaget rankas redan bland Europas största operatörer av vattenkraftverk och har för avsikt att ytterligare utöka andelen sol- och vindenergi, vilket är avgörande för en mer hållbar framtid.

Image
Så bidrar baskraften till hög elkvalitet

 

Uniper levererar trygg och stabil el - dygnets alla timmar

El är i sig en högeffektiv energibärare och kan utan fördröjning transporteras tusentals mil och är på så sätt helt unikt jämfört med fossila bränslen. Den svenska elanvändningen per capita är internationellt sett hög. Det beror givetvis delvis på vårt kalla klimat men också på att vi har en stor elintensiv industri. För att samhälle och industri ska fungera dygnets alla timmar behövs stabil tillgång till el i ett system som är i elteknisk balans.

Läs mer om

Hos oss blir du del av något större, en samhällsviktig verksamhet, som gör det möjligt att klara klimatomställningen.

Vattenkraft har många fördelar. Den har nästan noll utsläpp av växthusgaser, samtidigt som den tillhandahåller en pålitlig elförsörjning till ett konkurrenskraftigt pris. Vattenkraften är förnybar, eftersom vattnet som utnyttjas av kraftverket inte förbrukas, utan ständigt återförs i form av nederbörd.

Kärnkraften spelar en viktig roll för att stabilisera Sveriges elproduktion. Uniper tar totalansvar för vårt deltagande i svensk kärnkraft.

Our global presence

We continue to strengthen our presence in key markets, develop innovative solutions and acquire companies in prioritized areas. Uniper solutions are sold to over 100 countries and we currently operate in over 40 countries.