Framtidens kollektivtrafik är eldriven

Med framtidens elektrifierade, självkörande kollektivtrafik blir bilköerna ett minne blott, samtidigt som vi minskar utsläppen. Men för att driva framtidens fordonsflotta kommer vi att behöva ännu mer klimatvänlig el.

Visste du att...

Image
Eldriven kollektivtrafik
Image
Eldriven kollektivtrafik
Image
Eldriven kollektivtrafik

Aldrig mer bilkö

De flesta som kör eller åker bil regelbundet kan nog skriva under på att bilköer är frustrerande och jobbigt. Där sitter man, utan möjlighet att kunna påverka sin situation överhuvudtaget, med stinkande avgasluft som sipprar in genom fläkten, och lyssnar på trist radioreklam. Kanske är man sen till ett möte, kanske har man barn som bråkar i baksätet. Och visst är det jämt så att filen bredvid alltid går lite fortare? Nej, det är nog ingen som skulle sakna bilköerna om de försvann. Det är tur, för en värld utan bilköer finns snart inom räckhåll. Svaret ligger en i digitaliserad och smart kollektivtrafik. På köpet får vi även kraftigt minskade koldioxidutsläpp och bättre stadsluft.

Med bättre resursutnyttjande blir trafiken effektiv och miljövänlig

Bilköer uppkommer när det blir obalans i trafiksystemet. Köer på de stora lederna i våra städer uppstår när det blir tio procent för mycket trafik på vägarna. Forskarna har kommit fram till att köerna skulle kunna undvikas helt med bara lite omstyrning av trafiken. Nyckeln till att bli av med köerna ligger i en ökad användning av kollektivtrafik och andra alternativ till bilkörning. Det kanske låter krångligt, att vänta på ett försenat pendeltåg är ju nästan lika jobbigt som att sitta i bilkö, men med hjälp av ny teknik kan kollektivtrafiken både bli snabbare, billigare och mer klimatvänlig än bilkörning.

Forskarna på KTH föreslår en digital trafikplan som utrustas med en interaktiv reseplanerare och funktioner för bokning, förskottsbetalning och resegaranti. I reseplaneraren skulle man inte bara kunna söka på resor med tåg och buss utan även få förslag på resor som innefattar samåkning, hyrbil, taxi, cykel och gång. Man skulle få ett prisförslag för hela resan och information om vilken resa som är mest klimatvänlig. Reseplaneraren hittar helt enkelt det snabbaste sättet att ta sig från punkt A till B och samordnar resor så att köer och störningar kan undvikas. Med hjälp av interaktiv reseplanering kan vi utnyttja kollektivtrafiken i högre utsträckning, utan att drabbas av långa väntetider och trängsel. Användning av trafikdata skulle därmed kunna minska de förhatliga bilköerna och samtidigt innebära stora vinster både för din ekonomi och för klimatet.

Framtidens kollektivtrafik är eldriven

Ny teknik ger möjligheter inte bara när det gäller reseplanering utan även när det gäller utveckling av de fordon som används i kollektivtrafiken. Du kanske har hört talas om självkörande bilar och hur de kommer att bli vanliga på våra gator i framtiden. Men visste du att det redan finns självkörande bussar på gatorna i Finland? Företaget Easymile tillverkar mindre, självkörande shuttlebussar som redan testas på flera håll i världen, bland annat i USA, Holland, Singapore och Finland. Liknande initiativ är under utveckling i Sverige, Norge och flera andra länder.

Easymiles shuttlebuss är eldriven och behöver därför inga fossila bränslen som släpper ut växthusgaser. Inom en inte alltför avlägsen framtid kommer vi att kunna ha en kollektivtrafik som består helt av självkörande, eldrivna fordon. Förutom att elfordon är mer klimatvänliga blir även servicen mycket enklare, en elmotor har bara en enda rörlig del, medan en förbränningsmotor har flera hundra. Eldrivna, självkörande fordon har även potential att bli säkrare än de bilar och bussar vi använder nu. En chaufför har mänskliga reflexer som innebär att det tar några sekunder att bromsa eller svänga ifall något oväntat skulle dyka upp på vägen, ett självkörande fordon kan utrustas med sensorer som reagerar mycket snabbare. Dessutom undviker man risker med bilförare som tittar på mobilen, somnar bakom ratten eller är alkoholpåverkade.

Elektrifiering av våra transporter skulle kunna minska Sveriges utsläpp med en tredjedel

Ungefär en tredjedel av utsläppen i Sverige kommer ifrån inrikes transporter. Genom elektrifiering av våra transporter skulle vi alltså kunna minska Sveriges utsläpp betydligt. Detta bygger dock på att produktionen av den el vi använder till transporterna är klimatvänlig och inte släpper ut koldioxid, och det är inte lite el som kommer att behövas. Enligt beräkningar behövs hela 25 TWh el för att elektrifiera transportsektorn, det motsvarar nästan 40 procent av den el som Sveriges vattenkraftverk producerar på ett år. Som tur är har vi i Sverige goda förutsättningar för att kunna producera klimatvänlig el till transportsektorn - redan idag är vårt elsystem till 98 procent fritt från koldioxid.

Något som försvårar transporternas elförsörjning ytterligare är att vi fortfarande inte har något bra sätt att lagra el på i stor skala. Därför måste elen produceras i samma sekund som den ska användas. Detta gör att vi inte enbart kan förlita oss på till exempel solceller på busstaken, i alla fall inte med det svenska vädret. För att våra elektrifierade transporter inte ska stanna på grund av elbrist behöver vi energislag som fungerar oavsett väder. Sådana energislag kallas för baskraft och står för 80 % av vår elproduktion. I Sverige består baskraften av vattenkraft och kärnkraft, två energislag som är fossilfria, och vars produktion kan anpassas efter hur mycket el vi behöver i varje ögonblick. Utöver det använder vi även vindkraft och solkraft när vädret tillåter. Ju större andel väderberoende el vi har i vårt elsystem, desto viktigare blir baskraften för att ge stabilitet och se till att vi inte drabbas av elbrist och i värsta fall, akuta strömavbrott.

Image
Eldriven kollektivtrafik

Vi ser till att Sverige har baskraft

Som en del av den globala Uniper-koncernen är vi en stor elproducent för svensk basindustri och en garant för pålitlig och stabil elproduktion för Sveriges elbehov. I våra produktionsanläggningar runt om i landet produceras vattenkraft, kärnkraft och naturgaseldad kraftvärme och reservkraft. Vår el används för att vårt samhälle och våra industrier ska fungera oavsett väder och årstid. När det gäller vattenkraft är vi den tredje största producenten i Sverige. Våra 76 hel- och delägda vattenkraftverk spridda från Lycksele i norr till Kristianstad i söder står för cirka 12 procent av Sveriges samlade vattenkraftproduktion. När det gäller kärnkraft är Uniper-koncernen delägare i alla Sveriges tre aktiva kärnkraftverk, i OKG i Oskarshamn, Ringhals och Forsmark.

Relaterat innehåll

År 2050 kan Sverige behöva dubbelt så mycket el som idag, ungefär 150 TWh mer än idag. Hur ska vi lyckas med det?

Vi behöver snabbt gå från fossilberoende till elektrifierade transporter. Ska vi klara av det behövs ny teknik, stora mängder el och ett tryggt elsystem som kan leverera den el som transportsektorn kommer att behöva.

De första elflygplanen är här. Från att tidigare ha varit avlägset går det nu fort framåt, och många företag, forskare och länder utvecklar fossilfria elflygplan i olika former. 

Our global presence

We continue to strengthen our presence in key markets, develop innovative solutions and acquire companies in prioritized areas. Uniper solutions are sold to over 100 countries and we currently operate in over 40 countries.