Framtidens kärnkraft

Framtidens kärnkraft

Kan man vara kärnkraftsförespråkare och klimatkämpe? Eller är frågan om man kan vara klimatkämpe utan att vara kärnkraftsförespråkare?

Läs mer om framtidens kärnkraft
El och klimat

El och klimat

Med elens hjälp är det möjligt att ersätta fossila bränslen och driva nya innovationer

Läs mer om el och klimat
Svängmassa

Svängmassa

Sveriges energisystem är en viktig anledning till att många företag med stort elbehov valt att vara just här. Men för att Sverige ska kunna erbjuda el med hög elkvalitet krävs svängmassa.

Läs mer om svängmassa
Reglerkraften

Reglerkraften

Reglerkraft - El i rätt tid och mängd

Läs mer om reglerkraften

Kärnkraften behövs för att minska utsläppen

Om vi ska kunna leva upp till det mål som sattes på klimatmötet i Paris – en uppvärmning som stannar under två grader, så måste vi öka takten i arbetet för att säkra klimatet. Och en viktig del av lösningen är kärnkraft.

Läs mer om framtidens kärnkraft

Länge leve det svenska elsystemet!

Det svenska elsystemet är en riktig klimatvinnare. Om alla länder i världen hade elsystem som var uppbyggda som Sveriges skulle de globala utsläppen från elproduktion i världen minska med hela 96  procent!

Läs mer om elen och klimatet

Så bidrar baskraften till hög elkvalitet

Visste du att Sverige har ett av världens bästa elsystem? För att hålla hög elkvalitet måste vi alltid ha rätt spänningsfrekvens i elsystemet. Det innebär att vi är beroende av det som heter svängmassa. Mängden svängmassa i vårt energisystem beror på vilka energislag vi använder.

Vill du veta mer om svängmassa? Läs mer här

Reglerkraften behövs för samhällets utveckling

Eftersom Sverige har en varierande väderlek är det svårt att anpassa vind- och solkraft efter vårt behov av el i varje ögonblick. Reglerkraften blir därför viktigare och viktigare ju mer sol- och vindkraft vi har i elsystemet.

Ju mer sol och vind, desto viktigare blir reglerkraften. Läs mer här
En öppen damm på sommaren

Mer om vår vattenkraftsverksamhet

En stor trafikkorsning

Mer om elektrifieringen av samhället

Barsebäcksverket sett från havet

Mer om vår kärnkraftsverksamhet