Sverige behöver ett miljardprogram för elen

Sverige behöver ett miljardprogram för elen

Fossilfri el är vårt bästa verktyg för att minska utsläppen och göra alla sektorer i samhället fossilfria. Därför är det viktigt att vi satsar på elsystemet!

Jakten på 150 miljarder kilowattimmar har börjat
Systemstabilitet

Systemstabilitet

För att vi ska ha trygg och stabil tillgång till el måste vi ha ett leveranssäkert elsystem varje sekund under hela året.

Läs mer om systemstabilitet och varför det är så viktigt
Reglerkraften

Reglerkraften

Reglerkraft - El i rätt tid och mängd

Läs mer om reglerkraften
Elexport

Elexport

Svensk fossilfri el som exporteras till andra länder hjälper till att tränga undan kol och olja. På så sätt bidrar vi till minskade utsläpp även utanför våra gränser!

Fossilfri el – Sveriges nya exportsuccé
Svängmassa

Svängmassa

Sveriges energisystem är en viktig anledning till att många företag med stort elbehov valt att vara just här. Men för att Sverige ska kunna erbjuda el med hög elkvalitet krävs svängmassa.

Läs mer om svängmassa
Framtidens kärnkraft

Framtidens kärnkraft

Kan man vara kärnkraftsförespråkare och klimatkämpe? Eller är frågan om man kan vara klimatkämpe utan att vara kärnkraftsförespråkare?

Läs mer om framtidens kärnkraft
El och klimat

El och klimat

Med elens hjälp är det möjligt att ersätta fossila bränslen och driva nya innovationer

Läs mer om el och klimat

Sverige behöver ett miljardprogram för elen

Sverige har ett av världens bästa elsystem. Men delar av systemet börjar bli föråldrat. Inom de närmaste 25 åren måste vi byta ut två tredjedelar av Sveriges elproduktion. Samtidigt som elanvändningen ökar. Om vi ska klara det måste vi öka investeringstakten.

Därför vill vi på Uniper se ett miljardprogram för elen!

Systemstabilitet – vad är det?

Vad skulle egentligen hända om det plötsligt skulle bli störningar i Sveriges elsystem? Och vad behövs för att vi ska kunna undvika dem?  Läs mer om systemstabilitet och vad som krävs för att vi alltid ska ha tillgång till den el vi behöver.

Läs mer om systemstabilitet och varför det är så viktigt

Reglerkraften behövs för samhällets utveckling

Eftersom Sverige har en varierande väderlek är det svårt att anpassa vind- och solkraft efter vårt behov av el i varje ögonblick. Reglerkraften blir därför viktigare och viktigare ju mer sol- och vindkraft vi har i elsystemet.

Ju mer sol och vind, desto viktigare blir reglerkraften. Läs mer här

Fossilfri el är en svensk exportsuccé

Under 2017 exporterade Sverige så mycket el att det skulle räcka till att driva alla världens smartphones i fyra år. Läs mer om elexport.  

Läs mer om hur svensk elexport tränger undan kol och olja i andra länder

Så bidrar baskraften till hög elkvalitet

Visste du att Sverige har ett av världens bästa elsystem? För att hålla hög elkvalitet måste vi alltid ha rätt spänningsfrekvens i elsystemet. Det innebär att vi är beroende av det som heter svängmassa. Mängden svängmassa i vårt energisystem beror på vilka energislag vi använder.

Vill du veta mer om svängmassa? Läs mer här

Kärnkraften behövs för att minska utsläppen

Om vi ska kunna leva upp till det mål som sattes på klimatmötet i Paris – en uppvärmning som stannar under två grader, så måste vi öka takten i arbetet för att säkra klimatet. Och en viktig del av lösningen är kärnkraft.

Läs mer om framtidens kärnkraft

Länge leve det svenska elsystemet!

Det svenska elsystemet är en riktig klimatvinnare. Om alla länder i världen hade elsystem som var uppbyggda som Sveriges skulle de globala utsläppen från elproduktion i världen minska med hela 96  procent!

Läs mer om elen och klimatet