Malmö,
23
Maj
2019
|
13:40
Europe/Amsterdam

Ny arbetsplats och nya kompetenser

Att riva ett kärnkraftverk kräver nya kompetenser och kreativa problemlösare. Personalstyrkan på Barsebäcksverket är idag en grupp bestående av mestadels äldre medarbetare med gedigna erfarenheter från kärnkraftsbranschen. Gruppen behöver kompletteras när den radiologiska rivningen drar igång 2020 och rekryteringarna pågår för fullt.

- Vi behöver få till en mångfald i de kommande rekryteringarna. Gärna yngre akademiker och kvinnor, gärna med nya influenser från andra branscher, kreativa problemlösare som klarar att jobba i förändring och nya miljöer, säger Roger Stellnert, chef för Säkerhet, Kvalitet och Miljö.Entusiasmen och engagemanget är överväldigande när Roger Stellnert pratar om projektet som väntar nästa år när nedmonteringen och rivningen av Barsebäcksverket påbörjas i stor skala.

- Barsebäcksverket kommer att bli en helt ny arbetsplats nästa år. Nya arbetsuppgifter, nya utmaningar och nya människor på anläggningen. För oss som har varit här ett tag ska det bli spännande. Jag gillar det verkligen och det ska bli förbaskat kul rent ut sagt, säger han.

Från operativ drift till nedmontering och rivning

Roger Stellnert är civilingenjör i Teknisk fysik med examen på Lunds Tekniska Högskola. 1994 fick han jobb som härdfysiker på Barsebäcksverket.- Det blev inte många år med operativ drift innan dåvarande regering tog beslut på att stänga anläggningen. Visst hade jag haft en möjlighet att jobba vidare på ett kärnkraftverk i drift, men bestämde mig för att stanna kvar även när båda reaktorerna stängdes för gott och gick in i servicedrift, berättar Roger.

Redan 2000 året efter att Barsebäck 1 stängdes, började Roger arbeta inom funktionen Säkerhet&Kvalitet. Han har fortsatt att arbeta med dessa frågor och är sedan 2016 chef för Säkerhet, Kvalitet, Miljö som även omfattarmiljöfrågor samt kemi och radiologi.

- Det har varit ett mycket spännande arbete under dessa år. Inte minst omställningen från operativ drift till servicedrift. Så här långt har vi klarat omställningen riktigt bra. Ytterst handlar det om att skydda människor och omgivning, att hantera risker och brister, hela tiden utveckla säkerhetskulturen – en härlig blandning av utmaningar, menar Roger.

- Även om vi har planerat nedmonteringen och rivningen under en längre tid, så är det här en helt ny verksamhet för oss. Gamla sanningar och förhållningssätt ställs på sin spets. När vi körde reaktorerna var det nästintill pedantiska krav på en ren anläggning. Nu ska vi lämna den sterila miljön bakom oss, och med en mer konventionell miljö följer helt andra utmaningar, betonar han.

Nu påbörjas nästa epok på Barsebäcksverket

När organisationspusslet är lagt och rekryteringarna är avklarade kommer Roger att ha ett team på sju medarbetare med varierande arbetsuppgifter inom strålsäkerhet, kvalitet, kemi och radiologi. Det handlar om säkerhetscontrollers, strålskyddsföreståndare, specialister inom radiofysik och radiokemi, kemister och kvalitetsingenjörer.

- Nu inleder vi en ny resa och epok i anläggningens historia. Men fortsatt handlar det om att följa myndigheternas formella regelverk, och fortsatt måste vi ha fokus på säkerhet. Ytterst handlar det om allmänhetens förtroende för vår verksamhet. Att vi kan sluta cirkeln och slutföra det som vi påbörjade när verket byggdes, avslutar Roger Stellnert.

Författare

Roger Stellnert, Chef för Säkerhet, Kvalitet och Miljö på Barsebäck Kraft AB