Kontakta oss

Sydkraft AB

Växel - Telefonnummer: 0771-765 765

Presskontakter – http://www.mynewsdesk.com/se/uniper

Sydkraft AB

Sydkraft AB är ett holdingbolag för Unipers samlade verksamheter i Sverige.


Sydkraft AB Organisationsnummer: 559012-0316
Postadress: Box 94, 201 20 Malmö
Besöksadress: Hans Michelsensgatan 2, 211 20 Malmö
Telefonnummer: 0771-765 765
Säte: Skåne län, Malmö kommun

Hitta till oss

Här finns vi

Sydkraft Thermal Power AB

Organisationsnummer: 556112-5666
Besöksadress ÖVT:
Öresundsverket
Flintrännegatan 19 B, 211 24 Malmö
Telefonnummer: 0771-765 765
Säte: Skåne län, Malmö kommun 

Hitta till Öresundsverket

Här finns vi

Karlshamnsverket
Besöksadress:
Munkahusvägen 181, 374 31 Karlshamn
Telefonnummer: 0771-765 765
Mail: karlshamnsverket@uniper.energy

Hitta till Karlshamnsverket

Här finns vi

Sydkraft Hydropower AB

Organisationsnummer: 556026-3120
VAT SE556026312001
Postadress:
Box 850, 851 24 Sundsvall
Besöksadress:
Nya Hamngatan 12, Sundsvall
Telefonnummer: 0771-765 765

Hitta till Sydkraft Hydropower

  Här finns vi

Sydkraft Nuclear Power AB

Organisationsnummer: 556132-6371
Postadress: Box 94, 201 20 Malmö
Besöksadress: Hans Michelsensgatan 2, 211 20 Malmö
Telefonnummer: 0771-765 765
Säte: Skåne län, Malmö kommun

 

Hitta till Sydkraft Nuclear Power

Här finns vi

OKG AB

Organisationsnummer: 556063-3728
Postadress: 572 83 Oskarshamn
Godsadress: Simpevarp 200, Oskarshamn
Telefonnummer: 0491-78 60 00
Faxnummer: 0491-78 60 90
Mail: info@okg.uniper.energy
Säte: Kalmar län, Oskarshamns kommun 

Okg's webbsida

Hitta till OKG

Här finns vi

Barsebäck Kraft AB

Organisationsnummer: 556094-5197
Postaddress:
Box 524, 246 25 Löddeköpinge
Besöksadress:
Barsebäcksverket, Barsebäck
Telefonnummer: 0771-765 765
Mail: info@bkab.uniper.energy
Säte: Skåne län, Kävlinge kommun

Barsebäcks webbsida

 

​​​​​​Hitta till Barsebäck Kraft

Här finns vi

 

Sydkraft Försäkring AB

Organisationsnummer: 516401-6551
Postadress: Box 94, 201 20 Malmö
Besöksadress: Hans Michelsensgatan 2, 211 20 Malmö
Telefonnummer: 0771-765 765
Säte: Skåne län, Malmö kommun

Hitta till Sydkraft Försäkring

► Här finns vi

 

Vår senaste SFCR rapport

Vi står under tillsyn av Finansinspektionen. Du hittar vår senaste rapport om Solvens och Finansiell ställning här.

Valkomna pa studiebesok

Välkomna på studiebesök

Unipers leverantörsportal

Unipers leverantörsportal

Go electric med oss

Go electric med oss