Unipers leverantörsportal

Vi är ett projektintensivt företag med starkt kundfokus som ständigt strävar efter förbättringar. Vi ställer höga krav på oss själva och därför är våra leverantörer också noggrant utvalda. Tillsammans ska vi verka för att våra projekt genomförs i rätt tid och till rätt kostnader. Våra leverantörer är därför viktiga för oss och avgörande för våra framgångar. Vår ambition är att vi tillsammans arbetar för att skapa mervärde till vår organisation och i slutändan till våra kunder.

Vår inköpsverksamhet är decentraliserad till våra olika bolag. Vi strävar efter att samordna varor och tjänster som köps in av flera bolag till våra koncernkategorier. Varje år köper vi in varor och tjänster i stora volymer och vårt breda inköpsbehov sträcker sig från kontorsmaterial till vattenturbiner.

Som leverantör till Uniper blir du en del av oss och får möjlighet till ett stort nätverk av affärsmöjligheter inom vår koncern. Samtidigt förväntar vi oss att våra leverantörer kan ge oss bästa möjliga Total Cost of Ownership och aktivt arbetar med oss för att förbättra och bidra till en långsiktig affärsrelation som ger vinstfördelar för båda parter.

Vi välkomnar nya och existerande leverantörer till Uniper Sveriges leverantörsportal. Här kan du läsa mer om vad vi efterfrågar, vilka krav vi ställer och hur du kan delta i våra upphandlingar.

Här kan du få mer information om våra globala upphandlingar, våra verksamheter runt om i världen och globala leveransvillkor.

Inköp globalt

Bli leverantör

Vill du bli leverantör till Uniper?

Om du vill bli leverantör till Uniper ska du börja med att registrera dig i vårt leverantörssystem. Att registrera sig innebär att du har möjlighet att delta i våra upphandlingar och lämna anbud.

Här kan du registrera dig i Achilles UNCE databas

Vi använder oss av leverantörsdatabasen UNCE som drivs av Achilles för att registrera leverantörer. En förutsättning för att teckna avtal med Uniper bolagen i Sverige är en fullständig registrering i Achilles UNCE databas. Vår Inköpare ger dig mer information i samband med upphandling och kontraktstecknandet. En årlig avgift utgår vid registreringen till Achilles. Vid fullständig registrering får företag inom den Nordiska och Central Europeiska energimarknaden tillgång till era företagsuppgifter.

Våra krav

Vid en registrering ska du som leverantör uppfylla vissa Uniper-specifika krav som exempelvis CS (Corporate Sustainability), etik och moral, miljö- och arbetsmiljökrav och sekretess.

Allmänna villkor och leverantörsdokument

Här hittar du som leverantör viktiga dokument om våra generella villkor och krav.

Betalningsvillkor

Här hittar du som leverantör viktiga dokument om våra betalningsvillkor.

Övriga leverantörsvillkor

Bolagsspecifika villkor och leverantörsdokument

Här hittar du som leverantör våra bolagsspecifika villkor och krav

Upphandlingssystem

eUpphandling

Vi använder oss av eSourcing-verktyget SynerTrade när vi genomför webbaserade upphandlingar. På detta sätt underlättas informationen mellan oss och våra leverantörer i samband med upphandling.

Om du som leverantör blir inbjuden till en eUpphandling får du inloggningsuppgifter och en länk via e-post. Du får också ett välkomstmail från Inköparen innan upphandlingen startar.

I SynerTrade kan du som leverantör:

  • Välja om du vill delta i en upphandling.
  • Se alla eUpphandlingar du deltar i.
  • Hämta bilagor och förfrågningsunderlag till eUpphandlingar.
  • Lämna anbud på en förfrågan samt bifoga bilagor och kommentarer.
  • Ändra och lägga till kontaktuppgifter och användare på ditt företag.
  • Vänd dig till ansvarig Inköpare om du har frågor om SynerTrade i samband med en upphandling.

Log in to SynerTrade

Faktureringsrutiner

Vi strävar efter ett fakturaflöde som är så effektivt och miljöanpassat som möjligt. Det är viktigt att fakturorna som skickas till oss är korrekta för att de ska kunna bearbetas och betalas i tid. Glöm inte bort att ange fakturareferens dvs vår mottagare av din faktura samt vårt beställningsnummer i förekommande fall. På följande sätt kan du som leverantör skicka en faktura till oss:

Faktura i PDF-format via mejl

Du kan skicka din faktura i pdf-format till vår e-postadress. Viktigt är att endast en faktura får skickas per e-postmeddelande. Nedan ser du den adress dit du skickar din faktura.

invoice-sydkraft@uniper.energy

 

 

Faktura via post

Bolagsnamn Serial number 903005 R 309 106 37 Stockholm

Följande bolag tillhör den globala Uniper-koncernen i Sverige

Bolag

Organisationsnummer

Barsebäck Kraft AB

556094-5197

OKG AB

556063-3728

Sydkraft AB

559012-0316

Sydkraft Försäkring AB

516401-6551

Sydkraft Hydropower AB

556026-3120

Sydkraft Nuclear Power AB

556132-6371

Sydkraft Thermal Power AB

556112-5666

Frågor?

Om ni har frågor eller behöver resonera om en specifik faktura, kreditfaktura eller påminnelse är ni alltid välkomna att kontakta vårt Business Service Center.

michiel messing

Michiel Messing

Sydkraft AB; Sydkraft Hydropower AB; Sydkraft Thermal Power AB
Contact dummy

Anna Johannesson

OKG AB; Sydkraft Nuclear AB