Malmö,
27
April
2021
|
15:58
Europe/Amsterdam

Alla ska komma hem säkert varje kväll

För oss på Uniper är omsorg om medarbetarnas säkerhet och hälsa centralt och genomsyrar hela vår företagskultur. Prioriteringen är och har alltid varit att säkerheten går före tidplan och att arbeten ska genomföras säkert eller inte alls.

Tre områden lägger grunden för en säker arbetsmiljö:  

  • hög fysiska säkerhet i anläggningarna
  • säkra rutiner och rätt skyddsutrustning
  • ett ständigt arbete med attityder och beteenden.

Sara Jönsson är ansvarig för HSSE (Health, Safety, Security and Environment) för vattenkraften inom Uniper i Sverige, hon säger:

– Ingen ska komma till skada i vår verksamhet. Alla medarbetare har rätt att stoppa ett jobb om man misstänker att något kan gå fel, vi värnar om varandra, det finns alltid tid att stanna upp och göra en ”sistaminutenriskanalys”.

Tydliga rutiner, arbetssätt och policys lägger grunden för en säker arbetsplats. Men vi arbetar också riskhanteringsbaserat, det vill säga att vi tar lärdom av de incidenter som trots allt ibland händer för att minska risken för nya tillbud och olyckor. Sara tar ett exempel:

– För en tid sedan var det en anställd som råkade trilla i en brant trappa ute i en anläggning. Medarbetaren kom inte till skada, men rapporterade incidenten. Det har nu lett till att vi har sett över alla trappor, och åtgärdat där det behövts så att vi minskar risken för att det faktiskt ska hända en olycka.

Mindre tid på vägarna – bra både för miljön och medarbetaren

Något som ständigt utgör ett riskmoment är den tid våra medarbetare tillbringar i bilen. Men tack vare en ökad digitalisering, en utveckling som påskyndats av pandemin, kan nu många inspektioner på vattenkraftsanläggningarna ske på distans, vilket gjort att bilresandet reducerats. Ett annat exempel där tekniken hjälpt till att eliminera tidigare risker är de små undervattensdrönare som köpts in och som kan utföra inspektioner eller mindre åtgärder på anläggningsdelar under vatten, något som tidigare utförts av professionella dykare.

– Men det hjälper inte hur bra skyddsutrustning vi har eller hur säker vår arbetsmiljö är, om vi inte också är medvetna om våra egna attityder och beteenden. Vi måste alltid ha tid att reflektera och våga säga stopp, om vi tror att en situation håller på att bli farlig. Inget är viktigare än att alla ska komma hem säkert på kvällen, betonar Sara.

En stark säkerhetskultur avgörande inför kärnkraftens underhållsavställningar

På OKG är förberedelserna i full gång inför den årliga revisionen. Men hur förbereder man sig då ur ett säkerhetsmässigt perspektiv inför en revision där cirka 800 entreprenörer förväntas anlända?

Inför revisonen initieras samordningsaktiviteter, där OKG-medarbetare tillsammans med sina externa leverantörer skapar aktiviteter inom säkerhetscoachning, dessa aktiviteter inkluderas även i OKGs simulator där dialog förs om vilka förväntningar och krav som finns på gruppen i sin helhet. Även Safety Teams finns närvarande i anläggningen för att ge återkoppling, korrigera och coacha. Kort sagt handlar det om att lyfta fram goda resultat samt lärdomar, att reflektera över felhandlande och goda insatser, som då blir användbara resultat.

– Vi vill helt enkelt skapa bättre förutsättningar att genomföra planerade arbeten tillsammans, berättar Joakim Gustavsson, chef för arbetsmiljö och organisationsutveckling, och fortsätter,

– en god säkerhetskultur bygger på en medvetenhet kring de beteenden som skapar den. Detta förutsätter en förståelse och en positiv attityd till de ramverk som styr vår verksamhet, för oss är den arbetsmiljömässiga säkerheten för den enskilde, samt den nukleära säkerheten alltid i främsta rummet, där vi aldrig accepterar att någon medarbetare blir skadad, avslutar Joakim.