Malmö,
15
November
2021
|
18:39
Europe/Amsterdam

Finland visar vägen till en fossilfri framtid

Atte Harjanne från Finlands miljöparti De Gröna om framtidens energi

I Finland är klimatet så kargt att man var tvungna att uppfinna bastun för att hålla värmen. Ändå är Finland världens lyckligaste land, åtminstone enligt World Happiness Report. Det karga klimatet innebär ett extra stort behov av ett stabilt och pålitligt elsystem, vilket kan vara en förklaring till varför finska politiker, från vänster till höger, avstår från att politisera energisystemet alltför mycket.

Istället har finska politiker lyckats samlas för att hantera tuffa utmaningar med fokus på praktiska lösningar snarare än på ideologisk princip. Atte Harjanne, gruppledare för de Grönas riksdagsgrupp, samt vice partiordförande, är en av de politiker som upphöjt pragmatismen till ledstjärna. Vi lyckades fånga Atte en tidig fredagsmorgon i oktober för att fråga om Finlands ambitioner att skapa en hållbar och fossilfri framtid.

Att gifta ihop vetenskapen med politiken

Som aktiv inom finsk politik har Atte en djupt rotad övertygelse om att lösningen på många av samtidens sociala, ekonomiska och politiska utmaningar finns att hitta inom vetenskapen. Men innan vi går på djupet i Attes syn på hållbarhet måste vi ta ett steg tillbaka och förstå källan till hans engagemang.

Innan hans politiska bana påbörjades var Atte forskare, med specialisering på ekonomiska och sociala konsekvenser av klimatförändringar. Givet den bakgrunden är det kanske inte en överraskning att Atte senare fann sin politiska hemvist i De Gröna för Vetenskap och Teknik.

– Jag har alltid varit intresserad av politik, och fann tidigt kopplingen till klimat- och miljöperspektivet intressant. Särskilt hur vi kan använda vetenskap och databaserat beslutsfattande för att bekämpa det globala hot som klimatförändringarna utgör.

Med klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald som några av de mest brådskande utmaningarna i vår tid behövs alla tillgängliga metoder för en mer hållbar framtid. Att vara för kärnkraft är inte att vara mot miljö – snarare tvärtom. Finlands miljöparti De Grönas hållning i kärnkraftsfrågan har över åren skiftat. Idag är partiet mer positivt till kärnkraft än någonsin tidigare.

Finland först i världen med slutförvar

Onkalo är namnet på det finska slutförvaret för använt kärnbränsle. År 2001 stod det politiska systemet inför ett avgörande beslut om inriktningen på slutförvaret. Även om de Gröna var mer negativa till kärnkraft vid den här tiden gick de samman med finska partier över hela det politiska spektrumet och röstade ja. Idag är Finland det enda land i världen som har påbörjat bygget av ett slutförvar. Atte beskriver det som ett bra exempel på det finska sättet att låta pragmatism gå före ideologi.

– Om man har valt att använda kärnkraft är det enda ansvarsfulla att ta hand om avfallet som skapas, och göra det på ett så säkert sätt som möjligt. Det finns inget annat alternativ.

Ett klimatneutralt Finland 2035

Det är inte bara Atte som ser ett vetenskapsbaserat, datadrivet beslutsfattande som optimalt.

Finlands mål är att vara klimatneutralt 2035, och att strax därefter bli klimatpositiva, vilket meddelades av Antti Rinnes regering i juni 2019 och upprepades av Sanna Marins regering i december 2019. Som en del av detta beslutade den nya regeringen att specifika mål och handlingsplaner för olika sektorers väg till fossilfrihet skulle förberedas med sektorernas aktörer. Handlingsplanerna skulle sedan användas för att öka förståelsen för skalan och kostnaderna för de nödvändiga åtgärderna.

Totalt 13 sektorer förberedde egna handlingsplaner, och resultaten visade att målsättningen om ett klimatneutralt Finland 2035 är nåbar för både industri och andra sektorer, antingen med existerande eller nära förestående teknik. Elektrifieringen av industrin visade sig vara en nyckel.

Enligt handlingsplanerna skulle elektrifieringen innebära en fördubbling av landets elkonsumtion och en 50-procentig ökning av hela Finlands energianvändning till mitten av århundradet. Genom att bygga ut elproduktionen, och göra det helt fossilfritt, skulle därför de indirekta utsläppen från energianvändning i andra sektorer kunna sänkas markant. Precis som förväntat från ett handlingskraftigt land som Finland har framstegen med att göra handlingsplanerna till verklighet inte dröjt.

Teknikneutral hållbarhet i Helsingfors

Helsingfors är en av städerna som börjat implementera stegen från handlingsplanerna. Atte har varit invald som stadsråd sedan 2017, och arbetar med stadens hållbara tillväxt. Att genomföra initiativ för ett klimatneutralt Finland är en del av hans jobb, som bland annat innefattar att säkerställa att stadens medborgare har tillgång till fossilfri och hållbar uppvärmning.

Det är här kärnkraften, specifikt SMR (Small Modular Reactors), kommer in i bilden. Som en del av Finlands bredare klimatambitioner, och Helsingfors mål att minska utsläpp och fasa ut användningen av kol senast 2029, har staden lanserat ett projekt som utreder om små modulära reaktorer kan tillhandahålla staden med pålitlig och fossilfri uppvärmning.

Atte har i högsta grad varit med på den resan, och man märker att han är nöjd med resultatet.

– Jag är extremt stolt att styret i Helsingfors har tittat på fakta och data för att förstå hur vi kan nå våra klimatmål på det mest effektiva och framgångsrika sättet. Jag tror, av ett antal anledningar, att SMR är en del av den framtida portföljen.

Genom att använda SMR för att tillhandahålla uppvärmning skulle Helsingfors kunna värma upp sina byggnader med fossilfri, säker och planerbar energi – oavsett väderförhållanden. Och möjligheterna som SMR presenterar är många. En enda SMR-station kan stå både för elproduktion till elnätet och hållbara energilösningar utanför nätet, möjliggöra omställningen från fossila bränslen i industriprocesser och producera rena, hållbara bränslen som vätgas för att stötta energiomställningen i värme- och transportsektorerna.

Klimatförändringarnas lösning kräver samarbete 

Idag arbetar Sverige och Finland individuellt för att nå klimatmålen och introducera initiativ för en framgångsrik grön industriomställning. Men klimatförändringarna är en global, gemensam utmaning som kanske bättre kan lösas med samarbete och gemensamma lösningar.

Enligt Atte kan Finland och Sverige lära sig mycket av varandra. Finland kan dra lärdom av hur man kan kommersialisera nya tekniker, till exempel i innovativa svenska energiprojekt som HYBRIT och H2 Green Steel. Sverige kan samtidigt titta på grannen i öst och lära av en mer pragmatisk syn på energipolitik där politiska diskussioner faktiskt leder till positiv förändring. Tillsammans kan länderna få ett större genomslag på den globala arenan än vart och ett för sig.

– Om vi kan göra våra samhällen fossilfria här, i vårt kalla nordliga klimat, kan det göras överallt. Finland och Sverige har alla möjligheter att göra detta till verklighet, men det kräver att vi sätter målet över medlen, och verkligen samarbetar för att hitta de bästa möjliga lösningarna för ett fossilfritt samhälle – nu och i framtiden.

Uniper satsar på SMR tillsammans med Blykalla och KTH

Uniper avser att göra gemensam sak med Blykalla och Kungliga Tekniska Högskolan för att bygga och kommersialisera en ny typ av reaktor i Sverige. Projektet, som attraherar både industri och akademi är döpt till Swedish Modular Reactors, och har ansökt om stöd hos den svenska energimyndigheten för att uppföra en elektrisk driven testanläggning för verifiering av nya material, produktionstekniker och komponenter i en blykyld miljö med placering vid OKG utanför Oskarshamn. Målet är att ha en aktiv nukleär enhet i drift 2030.

Ambitionen är att först bygga en eldriven, icke-nukleär prototyp för tester och säkring av material och teknik i en miljö av smält bly. Prototypen, som ska köras i fem år från 2024, ska enligt plan byggas vid OKG utanför Oskarshamn. Målet är att ha en aktiv nukleär enhet i drift 2030.