Malmö,
07
April
2021
|
09:08
Europe/Amsterdam

I pandemins fotspår – en arbetsplats i förändring

Det senaste året har vi alla varit tvungna att ändra våra arbetssätt. Att arbeta på distans har för många blivit en del av vardagen. Nu tar vi på Uniper ett grepp om det nya normala och skapar en modern arbetsplats för framtiden.

För ett år sedan kastades vi alla in i en ny vardag. De dagliga rutinerna på kontoret försvann över en natt, och istället fick vi vänja oss vid att möta våra kollegor på digitala mötesplatser. Köksbordet blev arbetsplats, pendlingen och fikapausen med kollegorna försvann. För en del var det en stor utmaning att hitta de nya rutinerna. För andra öppnade det här med att arbeta hemma dörren till en mer flexibel vardag, där balansen mellan arbete och fritid fungerade bättre. Nu tar vi på Uniper tillfället i akt och skapar vårt eget ”nya normala”. Med lärdomar och erfarenheter från det gångna året vill vi skapa en ny flexibel arbetsplats där både medarbetare och företaget ska kunna växa och må bra.

En hållbar arbetsplats

Under pandemin har vi i stor utsträckning gått från analog till digital kommunikation med våra kollegor. När vi varken kunde ta oss till kontoret eller våra kollegor på andra sajter blev de digitala mötesformerna vår vardag. Detta är arbetssätt som vi kommer att fortsätta att utveckla trots att vi snart kan börja röra oss mer fritt. Vi kommer att kunna välja mötesform mera selektivt, fysiskt eller digitalt, efter vad som är bäst och smartast vid varje enskilt tillfälle. Ett minskat resande är bra både för klimatet och för medarbetaren. Samtidigt behöver vi fånga upp de utmaningar som de digitala kommunikationsformerna innebär för den enskilde medarbetaren, för teamet och för chefen. 

Nu arbetar vi därför vidare på att skapa ett bra ramverk för en hållbar och modern arbetsmiljö som baseras på de lärdomar vi dragit under pandemin. Vi vill fortsätta att vara en flexibel arbetsplats med utrymme för varje chef och medarbetare att hitta de arbetssätt som passar dem och verksamheten bäst.

– Det här är ett arbete vi gör tillsammans. Det som fungerar för någon, passar kanske inte alls för någon annan. Vi vill ta reda på hur vi kan lyfta varje medarbetare och samtidigt lyfta företaget. Ett viktigt verktyg i detta arbete är våra medarbetarenkäter som hjälper oss att ta reda på hur våra medarbetare mår, och vilka lärdomar vi kan dra från pandemin och dess effekter, säger Lotta Sätterlund, HR Director på Uniper Sverige. 

Det nya normala – bra för individen, företaget och klimatet

En viktig faktor i vårt arbete med att ta fram Unipers ”nya normala” är att skapa förutsättningar för våra medarbetare att få ett arbetsliv i balans med övriga livet, där både medarbetaren och företaget kan bli mer effektiva. Vad fungerar bäst för varje enskild individ och vad fungerar bäst för teamet och verksamheten? Pandemin har också lärt oss att vi med de nya arbetssätten kan minska både avstånden och resandet. Turbininspektioner i Kina och Italien behöver inte längre innebära långa resor, utan kan göras på distans med hjälp av kameror på plats. Säkerhetronder på anläggningar kan på samma sätt ske på distans, vilket till exempel gör det möjligt för specialister att delta trots att de kanske sitter i ett annat land. På interna föreläsningar kan fler få möjlighet att delta och få inspiration och kunskap som de tidigare gått miste om. Kort och gott, pandemin har gett oss ett nytt perspektiv som kommer att hjälpa oss att bli effektivare som företag, minska våra kostnader, få nöjdare medarbetare och, inte minst, minska vårt avtryck på klimatet. Givetvis sker vårt förändringsarbete i nära dialog med våra medarbetare.