Man kan beskriva det som kraften som köper oss tid, så att vi hinner öka och minska elproduktionen utan att det blir stora störningar eller strömavbrott. Det är framför allt vår vattenkraft och kärnkraft som bidrar med rotationsenergi i det svenska elsystemet.

Rotationsenergi - vad är det?

För att ta hand om avvikelser i elsystemet behövs rotationsenergi, som ger lite extra tid att hantera plötsliga frekvensfall.  Rotationsenergin skapas när kraftverkens stora generatorer är igång. Det är framför allt vår vattenkraft och kärnkraft som bidrar med rotationsenergi i det Svenska elsystemet.

50 Hz – den magiska gränsen för ett elsystem i balans

Eftersom det inte går att lagra el i stor skala måste den produceras i samma ögonblick som den förbrukas. Det gör att vi i realtid behöver kunna hantera förändringar i utbud och efterfrågan på el. För att elsystemet ska vara i balans måste frekvensen i elnätet ligga mellan 49,9 Hz och 50,1 Hz, allra helst på 50,0 Hz. Skulle frekvensen falla under 49,0 Hz kommer vi att få stora störningar i eldistributionen. I värsta fall skulle ett sådant frekvensfall till och med kunna leda till att stora delar av Sverige mörkläggs och slocknar.

Image
Rotationsenergi gör Sverige stabilt

Rotationsenergi gör att vi kan parera snabba spänningsförändringar, så att vi hinner öka och minska elproduktionen utan att det blir stora störningar och strömavbrott. När ett kraftverk slutat driva generatorn så fortsätter den att producera el ett tag till. Ju tyngre generatorn och turbinsträngen är, desto längre kan detta fortsätta. Ju mer rotationsenergi vi har i vårt elsystem, desto lättare är det att upprätthålla rätt frekvens och därmed elkvalitet.

Sverige behöver en elförsörjning med hög kvalitet

Våra industrier och viktiga samhällsfunktioner behöver en elförsörjning med hög kvalitet för att kunna fungera och utvecklas. Ett kort produktionsstopp på ett elintensivt industriföretag kan leda till att miljoner kronor går förlorade och kan på sikt också få konsekvenser för framtida investeringar, arbetstillfällen och till och med Sveriges förmåga att ställa om till ett klimatneutralt samhälle. Det är därför viktigt för vårt samhälle att, i varje sekund, ha tillgång till rätt mängd el över hela landet och att elen håller tillräckligt hög kvalitet.

En stabil elförsörjning avgörs av två faktorer: kontinuitet och spänningsnivå. Kontinuitet innebär att elen ska vara fri från avbrott, och spänningsnivå innebär att elens spänning inte ska variera mer än inom de tillåtna riktvärdena. Om elen brister i kontinuitet eller spänningsnivå kan det resultera i elavbrott och orsaka skador på våra eldrivna apparater.

 

Hur uppnår vi den elförsörjning som samhället behöver?

Nyckeln till ett elsystem i balans är tillgång till stabil, fossilfri och konkurrenskraftig el. Det innebär att vi behöver en välavvägd mix mellan väderberoende kraftslag och stabila kraftslag som backar upp och ger oss rotationsenergi. Sol- och vindkraft har många fördelar, men de bidrar inte med någon rotationsenergi till elsystemet. Därför är vår kärn- och vattenkraft viktiga komponenter i vårt energisystem. Varje kraftslag har sina styrkor och svagheter, och det gäller att hitta en bra mix som fungerar tekniskt, ekonomiskt och klimatmässigt – för att skapa en stabil och trygg helhet.

 

Vi bidrar till att Sverige har rotationsenergi

Som en del av den globala Uniper-koncernen är vi en stor elproducent för svensk basindustri och en garant för pålitlig och stabil elproduktion för Sveriges elbehov. I våra produktionsanläggningar runt om i landet produceras vattenkraft, kärnkraft och reservkraft. Vår el används för att vårt samhälle och våra industrier ska fungera oavsett väder och årstid. När det gäller vattenkraft är vi den tredje största producenten i Sverige. Våra 76 hel- och delägda vattenkraftverk spridda från Lycksele i norr till Kristianstad i söder står för cirka 12 procent av Sveriges samlade vattenkraftproduktion. När det gäller kärnkraft är Uniper-koncernen delägare i alla Sveriges tre aktiva kärnkraftverk, i Oskarshamn, Ringhals och Forsmark.'

 

Stabilitet i det nordiska kraftsystemet

Den svenska kärn- och vattenkraften är en källa till stabilitet tack vare att dess stora generatorer och turbiner bidrar med stor mekanisk rotationsenergi till kraftsystemet.

 

Läs vår rapport om rotationsenergi

Stabilitet i det nordiska kraftsystemet
PDF - 8.95 MB

Relaterat innehåll

I linje med de globala klimatmålen har Riksdagen bestämt att Sverige ska ha nettonollutsläpp av koldioxid år 2045. För att Sverige ska nå detta mål måste elsystemet utvecklas i snabb takt.

Senaste tidens besked från Svenska Kraftnät om en allt större risk för elbrist i södra Sverige är allvarliga.

För att Sverige ska fungera och fortsätta att utvecklas behöver vi trygg och stabil tillgång till fossilfri el för hela landet. 

Our global presence

We continue to strengthen our presence in key markets, develop innovative solutions and acquire companies in prioritized areas. Uniper solutions are sold to over 100 countries and we currently operate in over 40 countries.