Malmö,
08
Mars
2022
|
07:09
Europe/Amsterdam

Framtidens energilösningar skapas idag

Personerna bakom Unipers affärsutveckling om arbetet, visionen och behovet av att bli fler.

När omställningen av industri, samhälle och ekonomi nu ökar, måste företag i energisektorn vara mer snabbfotade än någonsin tidigare. Om några decennier kan det som utgjorde kärnan i verksamheten vara värt noll och intet. Det energibolag som vill fortsätta att vara både ledande och lönsamt måste lägga mycket energi på affärsutveckling, samt på att förstå den politiska utvecklingen som många gånger sätter ramarna för verksamheten. Vi vill vara med och aktivt bidra i omställningen till ett hållbart samhälle.

Ett lyckat framtidsprojekt gynnar hela samhället

Malin Dahlroth, chef för affärsutveckling i Norden, leder Unipers utvecklingsarbete. Hennes jobb går bland annat ut på att identifiera nya affärsområden och nya affärspartners. Och det är ett i allra högsta grad utåtriktat arbete som bara blir framgångsrikt om Malin och hennes team lyckas bygga starka relationer på alla nivåer i ett projekt. 

– Ett lyckat utvecklingsprojekt kräver att alla parter kan känna sig som vinnare. Därför får vi aldrig underskatta behovet av lokalförankring. Den lokala förankringen måste finnas med tidigt i processen och att dialogen pågår hela tiden. När vi tittar på projekt som har varit mindre framgångsrika har det, om det inte handlat om de ekonomiska delarna, fallit på bristande förankring på lokal nivå, säger Malin. 

Malin har under de senaste åren jobbat med en rad olika utvecklingsprojekt som driver energiomställningen framåt. Ett exempel är Project Air, som hjälper kemiindustrin att bli klimatneutral med hjälp av fossilfri vätgas. Vätgasen är central för många projekt i Unipers utvecklingsarbete eftersom den är en av nycklarna till industrins omställning. 

Malin lyfter även projekten Liquid Wind och BotnialänkenH2, där vätgasen tillsammans med infångad biogen koldioxid skapar klimatneutrala bränslen som kan användas för tunga transporter. Det hjälper bland annat sjöfarten, som dras med stora koldioxidutsläpp och som är svår att elektrifiera. Vätgasen öppnar vägen till en fossilfri framtid även för de gigantiska oceangående containerskeppen som utgör blodomloppet i världsekonomin. 

Som ledare för en enhet som ansvarar för affärsutveckling är det viktigt för Malin att Unipers strategi rimmar med omvärldens förväntningar och krav. Eftersom Unipers strategi för omställningen av verksamheten är offensiv har teamet på affärsutveckling fått ordentliga finansiella muskler för att förverkliga målet om ett klimatneutralt Uniper. Det skapar den trovärdighet som krävs för att Malin och hennes team ska kunna ha en seriös dialog med regeringen, myndigheter, affärspartners och lokal nivå. 

– Vi måste sikta åt samma håll för att lyckas med de stora projekt som krävs för att klara energiomställningen. Det faktum att Unipers vätgasstrategi och Sveriges nya vätgasstrategi i mångt och mycket blivit lika ser jag som ett kvitto på att vi tänker rätt. Vi har samma mål som politiken, ett fossilfritt samhälle. Vår utmaning handlar om att samtidigt kunna utveckla vår affär, avslutar Malin. 

Förståelse för politikens drivkrafter 

Karin Boman Röding är ansvarig för Public Affairs på Uniper Sverige. Hennes jobb är inte bara att förstå vad politiken gör idag, utan också varför den gör vad den gör, och allra helst vad den kommer att göra i framtiden. I tider av politisk och ekonomisk omställning måste alla företag se till att de förstår vad politiken vill och vart samhällsutvecklingen är på väg. Det gäller i extra hög grad de företag som är aktiva i branscher som är helt avgörande för omställningen. I den kategorin faller tveklöst energibranschen. För att utveckla en affär inom fossilfri vätgas krävs kunskap om politikens syn på vätgas. I början av en omställningsprocess saknas ofta de ekonomiska förutsättningarna som krävs för att företag ska våga investera i framtidens lösningar. Då är det avgörande att branschen bidrar med kunskap om hur styrmedel och incitamentsstrukturer behöver se ut för att det ska bli verklig verkstad i klimatomställningen. 

– Vi måste ha kunskap kring policy och regelutveckling på alla områden som rör våra nya affärer. Mycket handlar om att ha förståelse för politikers mål och drivkrafter, oavsett om det är en kommunstyrelseordförande som har att hantera en mängd krav och förväntningar på lokal nivå, eller en minister som agerar på en nationell och internationell arena samtidigt som hen leder ett departement med alla de tusentals ärenden som strömmar igenom där varje år. Vi vet alla att det är bråttom att ställa om samhället. Vi vill vara en del av lösningen och då är samverkan mellan politik och näringsliv en nyckel till framgång, förklarar Karin och fortsätter: 

– Lika viktigt är det att vara tillgänglig för politiken och bistå med kunskap kring vad som behövs för att helt nya tekniker ska lämna tankestadiet och bli verklighet. Ofta saknas lämpliga regelverk för omställningsprojekt som aldrig tidigare har drivits i Sverige. Ett fungerande samarbete blir nyckeln till att lyckas med projekten, vilket i slutändan gynnar alla berörda parter. Det är en del av den svenska modellen. 
 

En halv procent av kapaciteten 

Utöver projekt- och installationsledning i arbetet med den befintliga kärnkraften, är Jenny också delaktig i utvecklingen av nya affärer. 

– Det blev ett annat tempo i affärsutvecklingen när Uniper skapade ett nytt team för affärsutveckling. Projekt som tidigare varit i sin linda tog plötsligt fart. Samarbetet i utvecklingsprojekten skapade en helt ny drivkraft, menar Jenny. 

Ett av de projekt som Jenny drivit är produktion och försäljning av fossilfri vätgas. Vätgasfabriken i Oskarshamn har funnits sedan 90-talet, men vätgasen har enbart använts internt, i det egna kärnkraftverket. I takt med nedmonteringen av två av våra reaktorer användes bara en halv procent av kapaciteten i vätgasfabriken. 

– Efter renovering behövde vi identifiera lämpliga kunder som kunde köpa och använda vätgasen. Där var Unipers affärsutvecklingsteam med Malin Dahlroth i spetsen en viktig resurs. På kort tid har vi lärt känna vätgasmarknaden för att förstå vad kunder och regler kräver. Det handlar om allt från prissättning till att möta de höga kvalitetskrav som svensk industri har. 

– Kunderna ser många framtidsmöjligheter för vätgasen. Det är fantastiskt att kunna hjälpa andra företag att sänka sina klimatavtryck och att nå sina klimatmål, säger Jenny. 

 

900 fotbollsplaner oanvänd mark 

Jenny och utvecklingsteamet jobbar också med utveckling av kärnkraft, bland annat SMR, små modulära reaktorer. Forskningen kring SMR går snabbt framåt, och på OKG ska en eldriven reaktor utan kärnbränsle testas under kommande år i syfte att ta fram en demonstrationsanläggning. Målsättningen är att en färdig reaktor ska kunna tas i drift cirka år 2032. 

– Vi kan kärnkraft och dess nödvändiga angränsande kompetenser så som underhållsverksamhet, kemi, beredskap och, IT-säkerhet. Dessutom har vi på OKG hela infrastrukturen på plats med verkstäder, vattenverk, gasturbiner, brandstation etcetera, konstaterar Jenny och fortsätter. 

– En annan spännande affärsmöjlighet är vad vi kan göra med marken vi äger runt kärnkraftverket i Oskarshamn. Stora landytor köptes upp på 70-talet när det fanns planer att bygga en rad kärnkraftverk på samma plats, mark som nu går att använda till innovativa projekt. På OKG finns idag hela 450 hektar oanvänd mark, det motsvarar 900 fotbollsplaner. 

Det ger möjlighet till spännande projekt som solcellsparker, vindkraft, stödtjänster i kraftsystemet eller andra innovationer som kan hjälpa Sverige i energiomställningen och elektrifieringen. 


Kom och jobba med oss 

Affärsutveckling är ett prioriterat område för Uniper och utvecklingsarbetet stannar inte av vid färdiga projekt, tvärtom. Framför sig ser Malin Dahlroth och hennes kollegor i affärsutvecklingsteamet många nya projekt inom sol- vind- och kärnkraft, vätgas, klimatneutrala e-bränslen, SMR och fler projekt man inte ens har på ritbordet idag. 

– Det händer mycket när energivärlden är under omställning. En vanlig dag utgör ett konstant flöde av idéer, innovationer och nya möjligheter att arbeta med, det är ett högt tempo men vi jobbar som ett lag. Vi har kul tillsammans, avslutar Malin. 

Att ta bort beroendet av fossila bränslen är en av vår tids viktigaste frågor. För det krävs medarbetare med olika erfarenheter, kunskaper och helt nya synsätt. 
 

Vi vill bli fler

Utvecklingsarbetet kräver ständigt nya personer med olika kompetenser. Det handlar om allt från kommunikatörer till ingenjörer och ekonomer med högt driv och förmåga att driva stora innovationsprojekt från ritbord till förverkligande. Vill du vara med och driva omställningen av samhället? Se vilka jobb vi rekryterar till just nu här.