Malmö,
04
Maj
2021
|
08:20
Europe/Amsterdam

Innovationskraften flödar inom vattenkraften

Sveriges första elproducernade vattenkraftverk togs i drift redan år 1882. Ända sedan dess har vattenkraft som kraftkälla försörjt landet med förnybar el och står idag för cirka hälften av Sveriges elförsörjning. Men vattenkraften inom Uniper är inte bara en källa till förnybar el, här finns också en annan kraft: en strävan att hitta nya smarta lösningar med digital teknik och nya arbetssätt.

Året som gått har på grund av pandemin varit kantat av utmaningar inom vattenkraften på Uniper. Men ur dessa utmaningar har innovationskraften fått näring.

Mikael Molinder är operativt ansvarig för teknik och säkerhet inom vattenkraften på Uniper. Han berättar att användningen av ny teknik och uppkoppling av anläggningarna började redan före pandemin och handlar om att utveckla framtidens vattenkraftverk.

– Istället för att tekniker och specialister ska åka flera timmar, kan de sitta på kontoret och göra sina bedömningar. Under pandemin har denna teknik fått utökad användning. Vi kan ansluta på ett säkert sätt, och bara vid absolut behov åka ut på plats.

Även skyddsronder utförs på detta sätt, med hjälp av drönare och hjälm-kameror, ibland live, ibland med inspelat material.

– När delar av anläggningen ligger 80 meter under mark kan det vara en utmaning att få nätverksuppkoppling att fungera för en live-stream, då kan det bli nödvändigt att spela in ronden. Men principen är den samma, deltagarna behöver inte gå runt på den faktiska anläggningen utan kan delta på distans. De 360 graders kamerorna vi investerat i gör det lätt att se allt som om man vore på plats.

download

Framtidens vattenkraftverk är uppkopplade och smarta

Mikael jobbar i ett team som kontinuerligt arbetar med att utveckla digitala lösningar för att förbättra verksamheten inom vattenkraften, ett arbete som sker i nära samarbete med de som jobbar med drift och underhåll av kraftverken.

– Vi håller på att utveckla framtidens vattenkraftverk som är uppkopplade och smarta. Med våra digitala lösningar kan specialisterna göra sina undersökningar vid behov utan att åka till anläggningen. Och med en hjälmkamera på teknikern ute i anläggning, kan specialisten på kontoret hjälpa till på distans. Information som behövs ska vara tillgänglig, när man behöver den och där man behöver den, säger Mikael.

– Jag kan från min dator på kontoret komma åt systemen i kraftverket, och göra samma sak som jag skulle gjort i anläggningen fyra timmar bort. Det underlättar mycket och minskar resandet, vilket gynnar både arbetsmiljön och klimatet.

Det pratas mycket om AI, och en grundförutsättning för AI är att man kan processa gigantiska mängder data och den infrastruktur finns redan på plats. På Uniper handlar arbetet med att digitalisera verksamheten inom vattenkraften mer om ”machine learning”*. Genom att bygga upp datordrivna metoder kan analys av anläggningen ske per automatik, så att begynnande fel och tillståndsförändringar identifieras utan att manuell övervakning behövs.

Behoven driver utvecklingen

Mikael förklarar att det hela tiden är behoven som driver den tekniska utvecklingen framåt. Värmekameror på drönare testas för att se om man kan upptäcka brister och läckage i våra dammar och idén om att köpa in en undervattensdrönare (ROV) kom av att det fanns ett behov av att inspektera anläggningsdelar under vatten, något som tidigare utfördes  av dykare. Den stora vinsten med dessa undervattensdrönare är att de minimerar arbetsrisker som är förknippade med dykning.

– Det började med att vi köpte något billigt och enkelt, för att testa. Nu har vi köpt in en mer avancerad undervattensdrönare med fler funktioner. En tekniker hade en idé om att undersöka om man kunde använda den att täta läckande dammluckor med, vilket gick bra. Det är den typen av behov som styr utvecklingen.

Även om pandemin har påskyndat utvecklingen och bidragit till innovationskraften och användandet av nya tekniker och arbetsmetoder, har idéerna funnits där redan tidigare.

– Det är viktigt att ha med sig att digitalisering inte är ett självändamål. Men där ny teknik och nya verktyg kan hjälpa oss att bli mer effektiva i vår produktion av förnybar el, där ska vi se till att använda den.

Läs mer om Unipers batterilösningar inom vattenkraften

Machine Learning vs Artificial Intelligence

Medan Machine Learning bygger på tanken att maskiner ska kunna lära sig och anpassa sig genom erfarenhet, hänvisar AI (Artificial Intelligence) till en bredare idé där maskiner kan utföra uppgifter "smart". AI använder maskininlärning, djupinlärning och andra tekniker för att lösa faktiska problem.