Barsebäck,
17
December
2020
|
08:23
Europe/Amsterdam

Ny forskning hjälper till att beräkna kärnkraftverkens livslängd

Just nu pågår ett branschgemensamt forskningsprojekt på Barsebäck. Genom analys av armeringsjärnen i betongväggarna som utgör reaktorinneslutningen får man ny kunskap i kärnkraftverkens åldrande. Forskningen tros få stor betydelse, både i Sverige och internationellt. 

I varje kärnkraftverk finns en reaktorinneslutning. Det är en viktig säkerhetsfunktion, en skyddsbarriär som gör att kärnkraftverk är säkra under drift och som ska förhindra ödesdigra konsekvenser om något allvarligt fel uppstår. Det är som ett hus inuti reaktorbyggnaden och består av en meter tjocka betongväggar. 30 centimeter in i väggen sitter ett spärrskikt av plåt och betongen är dessutom förstärkt med en stor mängd armeringsjärn. Det är de här armeringsjärnen som nu undersöks i detta unika forskningsprojekt. 

Genom att bila loss betong från väggarna inne i reaktorinneslutning på Barsebäck 2 friläggs armeringsjärnen, så att de kan kopplas till en mätare. När man sedan klipper av järnet registrerar mätaren vad som händer inne i armeringsjärnet. De bortklippta delarna skickas vidare för ytterligare undersökningar. Materialanalyserna syftar till att undersöka hur armeringsjärnen påverkats av drift och ålder, och slutsatserna kommer att ligga till grund för hur man i framtiden kan beräkna åldrandet av material i kärnkraftverk, inte minst vid investeringar i våra existerande kärnkraftsanläggningar. Det analysmaterial som kommer fram i detta forskningsprojekt är helt unikt, och värdena är inte bara viktiga för kärnkraftsbranschen utan kan även användas i andra branscher. Till exempel är det intressant för bro- och vattenkraftsanläggningar, både i och utanför Sverige.

Branschgemensamt projekt

Forskningsprojektet drivs av Energiforsk, ett forsknings- och kunskapsföretag som driver och samordnar energiforskning, och genomförs i samarbete med Ringhals, OKG och Barsebäck Kraft. För Uniper i Sverige blir forskningsresultaten i projektet speciellt intressanta för att beräkna, och förlänga, drifttiden för Oskarshamn 3 (O3). O3 är Nordens största reaktor och en viktig elproducent både nu och i framtiden. 

Det har varit ett utmanande projekt som krävt noggrann planering för att kunna genomföras inne i det stängda kärnkraftverket vid Barsebäck. Och pågående pandemi har utgjort ytterligare utmaningar, därför är det extra glädjande att detta breda branschgemensamma forskningsprojekt ändå har kunnat genomföras. Arbetet på Barsebäck beräknas vara klart i februari och materialanalys och slutsatser kommer att presenteras av Energiforsk under 2021.

Kort om Energiforsk

Energiforsk är ett forsknings- och kunskapsföretag som driver och samordnar energiforskning. Energiforsk ägs av organisationer inom energiområdet. Resultat, teknikbevakning och de olika kunskapsarenor som uppstår i de olika forskningsprogrammen kan Energiforsks ägare, deras medlemmar, kunder och andra intressenter dra nytta av. Energiforsk ägs i dagsläget av Branschorganisationen Energiföretagen, Svenska Kraftnät, Energigas Sverige och Swedegas. Skogsindustrierna och Svensk Vindenergi har optioner på ägarskap.