Malmö,
14
Februari
2022
|
15:02
Europe/Amsterdam

Oskarshamn – en liten stad med stora (vätgas)ambitioner

Andreas Erlandsson, kommunstyrelseordförande i Oskarshamn

Andreas Erlandsson (S) är kommunstyrelsens ordförande i Oskarshamn, en av landets fyra kärnkraftskommuner, om man räknar in Kävlinge där Barsebäck nedmonteras. Även om närvaron av Sveriges – och en av världens – största reaktorer givetvis gör sig påmind vart man än vänder sig, har Oskarshamn en bred industriell bas. Scania tillverkar lastbilshyttar här. Saft tillverkar batterier, och Hitachi Energy har verksamhet i kommunen. Många kommunpolitiker skulle vara gröna av avund över att få styra en kommun med 27 000 invånare och 3 000 företag. Men kommunen saknar inte sina utmaningar. Till exempel finns man med på listan över Sveriges mest sårbara kommuner. Andreas utvecklar: 

– Särskilt efter nedläggningen av O2 blev vi påminda om att man inte ska ta något för givet. Men faktum är att det nu saknas bostäder, både tack vare hög aktivitet i industrin, och på grund av att allt fler ungdomar återvänder till Oskarshamn efter sina studier. 

Andreas politiska karriär började när han gick med i SSU i de tidiga tonåren, när Anna Lindh var ordförande. Via förtroendeuppdrag i hemkommunen Högsby, och sedan i Oskarshamn dit han senare flyttade, hamnade han till slut på posten som kommunstyrelsens ordförande, efter att företrädaren och partikamraten Peter Wretlund avgått. 

– Oskarshamn har stor utvecklingspotential. När omställningen av samhället genomförs, med alla de investeringar som följer i dess spår, måste det finnas etableringsfärdig mark. Vi har snart mer än 150 hektar mark färdig för industriutveckling, och vi har ett stort teknikkunnande ute i kommunen. Vårt uppdrag är tydligt. För att kunna finansiera och utveckla den kommunala verksamheten behöver vi ett starkt näringsliv, och för att kompetensförsörja företagen måste vi som kommun kunna attrahera människor. 

Oskarshamn – ett energicentrum

Och nu har Oskarshamn blivit hemkommun för Sveriges första kärnkraftsproducerade vätgas som säljs på marknaden. Vätgas har av många utpekats som en nyckel till klimatomställningen av den svenska processindustrin. Det var därför något av en milstolpe när OKG meddelade att de nu börjat sälja kärnkraftsproducerad vätgas. Andreas kommenterar: 

– Vätgasanläggningen har ju funnits ett bra tag på OKG, men vätgasen har bara använts för eget bruk. Beskedet från OKG stärker min tro på att vätgas är en energibärare som har en framtid i Sverige. Tillsammans med kärnkraftverket och batteritillverkningen gör vätgassatsningen att Oskarshamn är på god väg att etablera sig som ett energicentrum. 

Andreas Erlandsson blir riktigt entusiastisk när han beskriver sin vision för Oskarshamn. I visionen löper flera utvecklingstrender samman – den gröna omställningen, nyindustrialiseringen av Sverige, och pågående attitydförändringar som gör att en lugn och trygg kommun på landsbygden framstår som en alltmer attraktiv levnadsmiljö. 

– Jag tror energin kommer att vara ett viktigt ben att stå på för att nå vår vision. Vi ska bygga vidare på vår industrikompetens och dra nytta av teknikutvecklingen. Framgång föder framgång och lockar andra investerare och verksamheter till kommunen. 

Som ett uttryck för den framtidstro som följt i kölvattnet av de industriella satsningarna i Oskarshamn sitter Andreas Erlandsson just nu med beslutet att bygga en ny hockeyarena, för att stödja de lokala stoltheterna i IK Oskarshamn som 2019 tog klivet upp till högstaligan SHL i svensk hockey. Och det är i högsta ligan resten av Oskarshamn också vill spela – om det så handlar om livsvillkor som lockar även kräsna storstadsbor till ”kommunen med energi”, eller om att vara pionjär i utvecklingen av svensk vätgas.

Vätgasproduktion på OKG

Vätgas är ett bra sätt att kyla stora generatorer, som omvandlar rörelseenergin i turbinerna till elektrisk energi vid kraftverken. För att slippa köpa in dyr vätgas från externa leverantörer, samt för att höja säkerheten, byggde OKG upp en egen vätgasfabrik i början av 1990-talet. Anläggningen drivs och servas av anställda på OKG. Flera av de ingenjörer som var med och byggde anläggningen jobbar fortfarande kvar. Det gör att OKG har stor egen kompetens på vätgasområdet. 

Avvecklingen av Oskarshamn 1 och 2 ledde till en överskottsproduktion som idag säljs på helt kommersiella grunder. Det första kontraktet har undertecknats, vilket är en milstolpe som visar att det börjar finnas en fungerande marknad för vätgas i Sverige. I ett nästa steg kan produktionen ökas ytterligare, bland annat genom att köra anläggningen även på helger och utanför dagtid. 

Fakta om vätgasproduktionen på OKG
  • Elektrolysör på 0,7 MW.
  • Installerad 1992 av dåvarande Norsk Hydro (Nuvarande NEL).
  •  Elåtgång: 4 kWh per kubikmeter vätgas.
  • Produktionskapacitet: 143 Nm3 (normalkubikmeter) per timme.
  • Större produktion kan i ett första steg uppnås genom större utnyttjandegrad av anläggningen. I ett andra steg kan en större elektrolysör installeras.