Malmö,
20
April
2023
|
11:12
Europe/Amsterdam

Ett lyft för förnybart bränsle

Sommaren 2021 var Uniper först med att provköra det förnybara bränslet HVO100 i en gasturbin. Ett test som föll väl ut. Nu är pilotprojektet med att konvertera den första gasturbinanläggningen inne i sin slutfas. 

– Om allt går enligt plan är arbetet slutfört och projektet i mål i början av juni år, säger projektledaren Georgiana Plostinar. 

Uniper har nio gasturbiner som ingår i den svenska störningsreserven. Gasturbinerna används för att snabbt kunna hantera olika störningar i elsystemet, som ligger under systemoperatören Svenska kraftnäts ansvarsområde. Bränslet som används för att driva gasturbinerna är dieselolja, men nu konverteras anläggningen i Malmö till HVO100. 

– HVO står för hydrerad vegetabilisk olja och är ett förnybart bränsle. Våra tester har visat en koldioxidminskning på över 90 procent gentemot konventionell diesel, förklarar Georgiana Plostinar, så det är ett stort steg i vår strävan mot koldioxidneutralitet. 
Med den här konverteringen blir de två gasturbinerna vid Öresundsverket först ut i störningsreserven med att kunna köras på detta bränsle. Och faktiskt också först i hela Uniperkoncernen. 

– Det är så klart extra roligt att Sverige och vår anläggning får agera pilotprojekt, säger Georgiana Plostinar. 


Kontrollerat lyft 

Bränslet kommer att förvaras i en separat lagertank. När vi ankommer till siten i Malmö är den långsmala tanken just på väg att lyftas från lastbil till de gjutna betongfundamenten inne på det invallade cisternområdet. Det är närmare 11 ton som ska upp i luften och för att hela tiden ha koll under lyftet krävs precision av kranföraren och av de två personer som håller styrlinorna på varsin ända av tanken.  

– Det blåser närmare 12 sekundmeter i vindbyarna men dels är vi relativt skyddade av höga byggnader runt om, dels lyfter vi inte särskilt högt, så det kommer inte att vara några problem, säger arbetsledaren Simon Ivesköld. 


Drift på nya bränslet till sommaren 

Det visar sig stämma. På under femton minuter är tanken på plats. Nu tar arbetet med att förankra och koppla in den vid. 

– Vi följer tidsplanen och under april och början av maj kommer rördragning och inkoppling att göras. I slutet av maj står en provkörning på schemat för att se så att allting fungerar som det är tänkt. Den 5 juni ska konverteringen vara helt klar, säger Georgiana Plostinar. 

Om Hydrerad Vegetabilisk Olja (HVO)
  • HVO står för Hydrerad Vegetabilisk Olja och är ett förnybart bränsle som framställs av bland annat avfall, vegetabiliska oljor och restprodukter från livsmedelsindustrin. 
  • HVO är till sin kemiska sammansättning mycket likt fossil diesel och kan därför i många fall ersätta ett konventionellt bränsle. HVO använd sedan flera år tillbaka som ett alternativt bränsle i dieselbilar och tunga fordon. 
  • Testresultatet efter provkörningen på gasturbinerna i Malmö visade en koldioxidminskning på 90,15 procent och att såväl stoft, kväveoxider och svaveldioxider visade lägre eller liknande värden än vid användande av konventionellt bränsle. 
  • Koldioxidminskningen mäts över drivmedlets livscykel. Eftersom råvarorna till 100 procent är förnybara tillförs inte ny koldioxid till atmosfären. Att koldioxidminskningen jämfört med vanlig diesel inte blir 100 procent har bland annat att göra med att vätgas med fossilt ursprung används i framställningsprocessen hos HVO-tillverkaren. 
  • Uniper har ställt krav på bränsleleverantören, ingen palmolja används vid framställningen.