Oskarshamn,
16
Oktober
2019
|
10:04
Europe/Amsterdam

Kometkarriären - från trainee till VD på tio år

En dag i maj 2005 stegade Johan Dasht in i ankomsthallen på Oskarshamns kärnkraftverk, OKG, för att påbörja sin trainee-anställning. Då kunde han inte drömma om att han drygt tio år senare skulle vara VD för företaget. Johan Dashts fantastiska resa är en bra illustration på energibranschens möjligheter och karriärvägar för unga utbildade ingenjörer.

Politiskt tankeförbud för ny kärnkraft

Kompetens för framtidens elsystem har alltid varit en av de stora utmaningarna för energibranschen, inte minst inom det kärntekniska området. Att locka ungdomar till just kärnkraftsbranschen har heller inte alltid varit enkelt. Inte så konstigt – om vi går några decennier tillbaka i tiden. 1986 införde regeringen tankeförbud för ny kärnkraft – en lag som riksdagen röstade bort först 2006.

Samtidigt skulle befintlig kärnkraft vara helt borta 2010 i enlighet med ett riksdagsbeslut. Stängningsbeslutet upphävdes dock när energipolitiken insåg de katastrofala följderna för svensk elförsörjning. Därefter har Sverige, inte minst genom energiöverenskommelsen, visat hur viktigt det är för pålitligheten i elsystemet att kärnkraften även fortsatt kan leverera fossilfri och stabil el.

Kärnkraft för framtiden

Och nu har vindarna vänt rejält. I de senaste opinionsmätningarna är två av tre svenskar positiva till kärnkraft. Dessutom vill 40 procent bygga nya reaktorer vid behov. Den nya framtidstron har medfört att Stiftelsen för Strategisk Forskning nyligen kom med nyheten att de avsätter runt 50 MSEK för framtida kärnkraftsforskning.

Kärnkraftsindustrin i Norden vill inte vara sämre och etablerar därför ett gemensamt traineeprogram – Nordic Nuclear Trainee Program. Runt 25-30 högskole- och universitetsstudenter som befinner sig i slutet av sina utbildningar får genom programmet chansen att under 12 månader få högkvalificerad handledning vid någon av sina olika anläggningar i Sverige och Finland.

Johan Dasht, VD på OKG utanför Oskarshamn, har stora förväntningar på trainee-programmet. Och han både hoppas och tror på många blivande adepter.

– Ja, jag tror att det finns en stor attraktion i att jobba i en bransch som bidrar så starkt till att Sverige når sina klimatmål, tack vare mixen av kärnkraft och vattenkraft i ett fossilfritt elsystem. En annan stor fördel med att jobba inom kärnkraft är en enorm möjlighet till variation av arbetsuppgifter, vilket i sin tur öppnar stora möjligheter till att utvecklas som individ.

VD:n om sin egen trainee-upplevelse

Du har ju själv börjat som trainee en gång i tiden, vilka är dina bästa råd till blivande adepter?

– Mitt råd är att ta för sig och ta väl vara på tiden. Under skoltiden bygger man mer teoretiska kunskaper och när man börjar som trainee så övergår man till en fas att omsätta sina kunskaper under kort tid på olika arbetsplatser och med olika kollegor. Det gör man samtidigt som man får diverse utbildningar i ledarskap, bygger nätverk och skapar en bild för helheten. Jag tror nyfikenhet, drivkraft och flexibilitet är bra egenskaper, säger Johan Dasht.

Varför är det viktigt med ett trainee-program?

– Jag ser det som en ömsesidig investering, för såväl företaget som individen. En av fördelarna med trainee-program är att du får se branschen från olika delar, det bygger en förståelse på hur helheten hänger ihop. En annan fördel är att man bygger upp ett nätverk under tiden. Själv byggde jag upp en förståelse för hela affären och lärde känna många kollegor under den tiden. Det har underlättat under mina olika roller att förstå affären från olika aspekter, förklarar Johan Dasht.

När du själv började som trainee för snart 15 år sedan, kunde du då drömma om att du en dag skulle bli VD för OKG?

– Visst har jag lekt med tanken under resans gång. Men det som lockade mig att bli trainee, var viljan att förstå en helhet och kombinationen av ledarskap och teknik. Just att vilja utvecklas och ta ansvar var en viktig drivkraft. Den drivkraften i kombination med att få tillgång till de verktyg och möjligheter som trainee-programmet erbjöd – har gett mig en bra plattform för mitt ledarskap.

Vilka drivkrafter i ett ledarskap anser du är viktiga för att stimulera unga medarbetare att ta egna steg i sin utveckling?

– Även om det ter sig på olika sätt, så har alla sina behov och drömmar. Jag tycker om att vara med och skapa förutsättningar och se andra lyckas. Att se, bekräfta och tro på andra kan uppmuntra till personlig utveckling. Liksom att vara en nyfiken och engagerad förebild. Nyfikenhet har alltid lett mig in på nya vägar och öppnat nya dörrar i livet, inte minst under min tid som trainee, avslutar Johan Dasht.

Uniper och kärnkraften

I Sverige finns tre aktiva kärnkraftverk. Uniper har en unik ställning då vi har ägarandelar i samtliga anläggningar. Vi är majoritetsägare i OKG i Oskarshamn och minoritetsägare i Ringhals och i Forsmark. Vi äger även Barsebäcksverket – det första kommersiella kärnkraftverket i Sverige som avvecklas och rivs i linje med det svenska systemet.

Oskarshamn 3 är en kokvattenreaktor som kopplades på elnätet den 3 mars 1985 och hade då en installerad effekt 1050 MW (megawatt). Under 2009 genomfördes ett omfattande moderniseringsprojekt med bland annat en säkerhetsuppgradering och en effekthöjning till 1450 MW som gör O3 till en av världens största kokvattenreaktorer. Den genomsnittliga årsproduktionen av el motsvarar en halv miljon villors årsförbrukning.

Med genomförd installation av oberoende härdkylning före 2020, har reaktorn förutsättningar för 60 års drift och kan då vara i operativ drift till 2045.