Om Barsebäck Kraft

Barsebäcksverket är ett nedlagt kärnkraftverk som ligger vid Öresund norr om Malmö. Anläggningen är stängd efter ett politiskt beslut i slutet på 1990-talet, och ägs av Uniper som också ansvarar för nedmontering och rivning. 

Kärnkraftverket hade två reaktorer. Först stängdes Barsebäck 1 1999 och sedan stängdes Barsebäck 2 2005. Barsebäcksverket håller nu på att monteras ned och rivas. Det använda kärnbränslet är bortforslat sedan länge, och nu är snart reaktortankarna tömda på sina interndelar. Det använda kärnbränslet och allt radioaktivt avfall ska transporteras till Svensk Kärnbränslehanterings slutförvarsanläggningar när dessa står klara.
 

Se hur vi arbetar med rivningen

Följ vårt pionjärarbete med nedmontering och rivning

På Barsebäck sluter vi cirkeln i ett kärnkraftverks livshstoria. Ansvarsfull nedmontering och rivning skapar förutsättningar för fortsatt elproduktion med kärnkraft, och därmed möjlighet för Sverige att nå våra ambitiösa klimatmål. Det ser vi som vårt viktigaste bidrag.

Läs mer om rivningsarbetet här