Laboratorieanalys

Laboratoriet på Karlshamnsverket utför analyser åt både Uniper och externa kunder.

Karlshamnsverkets laboratorium är ackrediterat av SWEDAC enligt EN ISO/IEC 17025 för att utföra vissa vattenanalyser och oljeanalyser. Detta är ett led i att utveckla och främja kvalitetsnivån i vårt arbete.

Vill du ha mer information om vår ackreditering, kontakta oss eller titta på vårt ackrediteringsintyg på SWEDACs hemsida.

Vi har stor erfarenhet av matarvattenkemi och kan hjälpa dig att ha god kontroll på ditt pannvatten. Vi kan mäta kisel, natrium, järn och koppar i låga halter. Om du har en oljeavskiljare kan vi bestämma oljeindex samt även erbjuda en oljetypning ifall du vill veta vad för typ av olja som finns i ditt vatten.

För eldningsoljor och biooljor kan vi erbjuda analyser viktiga ur drift- och miljösynpunkt. Exempel på analyser är värmevärde, elementaranalys, svavel, emissionsfaktor, flampunkt, densitet, vatten, viskositet, syratal och aska.

Vi kan också blanda kiselreagens till flera av de kiselanalysatorer som finns på marknaden.

Analyser utförs under ordinarie arbetstid, inom 7 arbetsdagar om inget annat avtalats. För priser och mer information, ladda ner vår prislista nedan.

Vid beställning av analystjänster är Ni välkomna att kontakta oss. Ladda gärna ner vår beställningsblankett.

Information och blanketter från Karlshamnsverkets laboratorium

Här finns informationsmaterial och beställningblanketter: