SkyFuelH2 – startskottet för en hållbar flygbransch

För att nå de globala klimatmålen krävs höga ambitioner och stora investeringar. SkyFuelH2 är ett innovativt industriprojekt av Uniper och Sasol ecoFT som syftar till att etablera en unik produktionsanläggning för hållbart flygbränsle. Anläggningen vore den första i sitt slag i världen. I Långsele, Sollefteå kommun, finns den perfekta mixen med god tillgång till el och biomassa samt lämpliga markområden – och förstås, en bygd med långa industrianor.

Genom att kunna förse den svenska flygbranschen med ett hållbart alternativ, som skulle täcka upp till 10 % av dess årliga bränslebehov, skulle SkyFuelH2 blir ett viktigt startskott för omställningen av flyget. Det skulle också skapa upp till 100 direkta sysselsättningstillfällen i Sollefteå, och möjlighet till fler investeringar i området.

Vad är hållbart flygbränsle?

I ett nytt samarbete med Sasol ecoFT, världsledande inom en teknik som kallas Fischer-Tropsch, är ambitionen att för första gången använda tekniken i industriell skala. Hållbart flygbränsle tillverkas genom att kombinera kol från biomassa, samt vätgas.

 

Sverige har en stark internationell position vad gäller att visa vägen i klimatomställningen, och hållbart flygbränsle är inget undantag. Tack vare vår goda tillgång till restprodukter från industrin och skogen, har vi särskilt bra förutsättningar för att utveckla framtidens flygbränsle.  

Image
Illustration av projektet SkyfuelH2

Uniper har efter nära samarbete med Sollefteå kommun skrivit under en avsiktsförklaring för att, tillsammans med Sasol ecoFT, vidare undersöka möjligheten till etablering av SkyFuelH2 i Långsele. Detta presenterades under en presskonferens i Sollefteå tillsammans med Karl-Petter Thorwaldsson den 27 april 2022.

Nu fortsätter arbetet tillsammans med Sollefteå kommun. Fler tekniska undersökningar kommer att genomföras som en del av den fortsatta utvecklingen av anläggningen. Efter detta är avsikten att inleda en samrådsprocess för att möta boende, det lokala närings- och föreningslivet, politiker och relevanta myndigheter.

Efter gedigna undersökningar och samrådsprocesser är ambitionen att påbörja konstruktionen av SkyFuelH2- anläggningen år 2025, för att kunna förse flygbranschen med hållbart flygbränsle redan år 2028.

Uniper är stolt över att vara en del av både arbetet för en hållbar flygbransch och av industrirevolutionen i norra Sverige genom ambitionerna med SkyFuelH2.

Relaterat innehåll

Vätgas är ingen energikälla i sig själv, utan precis som elektricitet är det en energibärare. Man kan därför inte säga att den är förnybar, fossilfri eller fossil – den kan vara allt detta, helt beroende på hur den tillverkas.

I linje med de globala klimatmålen har Riksdagen bestämt att Sverige ska ha nettonollutsläpp av koldioxid år 2045. För att Sverige ska nå detta mål måste elsystemet utvecklas i snabb takt.

År 2050 kan Sverige behöva dubbelt så mycket el som idag, ungefär 150 TWh mer än idag. Hur ska vi lyckas med det?

Our global presence

We continue to strengthen our presence in key markets, develop innovative solutions and acquire companies in prioritized areas. Uniper solutions are sold to over 100 countries and we currently operate in over 40 countries.