Vad tänker din kaffekokare?

Industri 4.0 innebär att våra maskiner kommer att bli smarta. Med hjälp av data kommer tillverkning och tjänster kunna anpassas efter våra unika behov. Utvecklingen sker på alla plan. Våra hushållsapparater som kommer att bli smarta och kunna interagera med varandra för att ditt liv ska fungera så smidigt som möjligt. Inom industrin kommer ny teknik att innebära ett paradigmskifte med ökad flexibilitet, kortade ledtider och minskade utsläpp. Den fjärde industriella revolutionen kommer alltså skapa fantastiska möjligheter men kommer även innebära stora utmaningar - inte minst för vårt elsystem.

Visste du att...

teaser-sweden-industri-mobile
90 % av all data i världen har tagits fram de senaste 2 åren | Uniper
teaser-sweden-industri-wifi

Vi står mitt uppe i ett paradigmskifte

Några gånger i mänsklighetens historia har viktiga uppfinningar lett till att vi plötsligt kunnat ta ett stort steg i samhällsutvecklingen. När elektriciteten kom förändrades våra liv för alltid, till exempel bidrog den till att fler kvinnor kunde arbeta eftersom hushållsarbete blev mindre tidskrävande. I efterhand är det lätt att förstå att dessa uppfinningar var revolutionerande, men det är inte alltid lika lätt att märka av förändringen när man befinner sig mitt i den. Därför kommer det kanske som en överraskning för många att nästa revolution står för dörren - den fjärde industriella revolutionen. Uttrycket Industri 4.0 myntades av den tyska regeringen på en industrimässa i Hannover 2012 [1]  och har sedan blivit ett populärt begrepp. Men vad betyder det egentligen?
Den fjärde industriella revolutionen kanske är lite svårare att förstå. Den handlar inte om en världsomvälvande uppfinning utan om många uppfinningar och värderingsförändringar. Om man vill fatta sig kort kan man förklara Industri 4.0 med tre ord – människa, teknik och organisation. 

Med fler robotar sätter vi människan i centrum

Inom Industri 4.0 gör smarta, uppkopplade maskiner med tillgång till stora mängder av information, så kallad Big Data, att vi kan uppnå kortare ledtider, ökad flexibilitet och en högre grad av individanpassning. När alla maskiner är uppkopplade och intelligenta blir våra fabriker självorganiserande och alla led i förädlingskedjan kan kommunicera med varandra. På så sätt kan man även anpassa tillverkningsindustrin till individen, du kommer kunna få dina produkter gjorda exakt så som du vill ha dem genom att delge maskinerna information om dig och dina önskemål. Även i ditt hem kommer de smarta maskinerna finnas, om du sitter på jobbet och funderar på vad du ska äta till middag kan du helt enkelt höra av dig till ditt kylskåp och fråga vad som finns där i.

Industri 4.0 kommer även innebära organisationsförändringar. Produkt, produktion och service integreras i förädlingsprocessen. Företagens förhållanden till varandra kommer att präglas inte bara av konkurrens utan även av samarbete och informationsutbyte. Det finns ett begrepp som fångar detta fenomen:”coopetition”. I den nya generationens industri finns det även ”cobotar” – robotar som samarbetar både med varandra och med oss människor. 

Så varför vill vi då ha Industri 4.0? Den fjärde industriella revolutionen för faktiskt med sig många fler fördelar än bara lustiga ord. Med hjälp av den smarta tekniken förenklas våra liv eftersom maskinerna kan göra saker som förut var tidskrävande och tråkiga. Eftersom maskinerna kommer att känna dig och veta vad du vill ha kommer du kunna få produkter och tjänster anpassade efter dina önskemål. Dessutom är Industri 4.0 bra för miljön – Om allt kan produceras på samma plats kan man minska på transporter. Med hjälp av data kan produktionen anpassas så att slöseri med resurser minimeras.

Från Swerea till 3D-printade sneakers

För att kunna dra nytta av alla fördelarna som Industri 4.0-paradigmet medför behövs omfattande forskningsinsatser. Just nu arbetar forskare över hela världen med att utveckla den nya tekniken. En av de platser där det forskas för fullt är Göteborg, där har Swerea ett av sina forskningscenter. Swerea är en svensk forskningskoncern som arbetar med industriell förnyelse och hållbar tillväxt inom materialutveckling, produktionsutveckling och produktutveckling – man kan säga att de går i bräschen för revolutionen. I framtiden kommer våra fabriker och hem vara fyllda med smart teknik utvecklad hos Swerea och på andra forskningscenter.

I en del fabriker har framtiden redan kommit. En fabrik som ofta använts som exempel då man pratar om den industriella revolutionen är Adidas hypermoderna fabrik i Tyskland. Där tillverkas sneakers med 3d-skrivare och designas med hjälp av data från höghastighetskameror och sensorer som dokumenterat hur ben, muskler och skinn påverkas av olika material. Köparna kan själva bestämma hur deras skor ska se ut när de beställer dem. Den här fabriken utgör ett utmärkt exempel på ytterligare en sak som kännetecknar Industri 4.0, nämligen att skorna produceras i Europa istället för att tillverkas med lågavlönad arbetskraft i till exempel Asien.

Många tror att Industri 4.0 kommer att leda till en återindustrialisering av västvärlden eftersom kostnaden för arbetskraften inte spelar lika stor roll när robotar arbetar i fabrikerna. Istället blir det viktigare med högutbildad arbetskraft som kan utveckla systemen och samarbeta med robotarna för att produktionen ska fungera så bra som möjligt. Man skulle kunna säga att kunskapen hamnar i centrum och produktionen på så sätt kommer närmare konsumenten. Och vem vet, en vacker dag kanske du printar ut dina sneakers hemma i din egen 3d-skrivare. 

Ytterligare en industriell revolution som är eldriven  

I Sverige har vi goda förutsättningar att leda utvecklingen av Industri 4.0. Vi har arbetskraft med hög kompetens och ligger långt framme när det gäller digitalisering. När man inom EU via DESI (Digital Economy and Society Index) bedömer graden av digitalisering hamnar faktiskt Sverige, Finland och Danmark i topp av alla länder i Europa [2]. Sverige har dessutom ytterligare en avgörande fördel – vi har ett av världens bästa elsystem.

All teknik som ingår i Industri 4.0, från 3d-skrivare till R2D2s fabriksarbetande kusin, är eldriven. Elen utgör livsnerven för det nya paradigmet vilket innebär att vi i framtiden kommer att behöva mer el än någonsin tidigare. Att vi har tillgång till ett effektivt och stabilt energisystem som består av en kombination av kraftslag blir därför om möjligt ännu viktigare. Elen måste dessutom vara av hög kvalitet – annars kan stora problem uppstå. Om det uppstår störningar eller avbrott i elförsörjningen kan det ha förödande effekter för produktionen och skada känslig utrustning. Ju känsligare utrustning som kopplas in på elnätet, desto viktigare blir det att elen håller hög kvalitet och levereras utan störning.

Sverige är lyckligt lottat. Med kärnkraft och vattenkraft som bas i vårt energisystem har vi alltid tillgång till miljövänlig och högkvalitativ el oavsett väder och vind. Detta blir en viktig konkurrensfördel som lockar företag att placera sina energikrävande produktionsanläggningar just här. För att Sverige ska kunna leda revolutionen som Industri 4.0 innebär, behöver vi se till att vi även i framtiden har tillgång till stabil baskraft för att kunna tillgodose de växande energibehoven hos industrin.
Vatten- och kärnkraften blir dessutom viktigare ju större andel förnybar energiproduktion vi har i vår energimix. Baskraften behövs som ett komplement för att elen ska ha hög kvalitet och för att kunna utjämna toppar och dalar i energiproduktionen som beror på väder.

1. http://www.nyteknik.se/automation/definierar-industri-4-0-6394852 2. https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi
baskraften

Vi ser till att framtiden kan fortsätta vara eldriven

Som en del av den globala Uniper-koncernen är vi en stor elproducent för svensk basindustri och en garant för pålitlig och stabil elproduktion för Sveriges elbehov. I våra produktionsanläggningar runt om i landet produceras vattenkraft, kärnkraft, värmekraft och reservkraft. Vår el används för att vårt samhälle och våra industrier ska fungera oavsett väder och årstid. När det gäller vattenkraft är vi den tredje största producenten i Sverige. Våra 76 hel- och delägda vattenkraftverk spridda från Lycksele i norr till Kristianstad i söder står för cirka 12 procent av Sveriges samlade vattenkraftproduktion. När det gäller kärnkraft är Uniper-koncernen delägare i alla Sveriges tre aktiva kärnkraftverk, i OKG i Oskarshamn, Ringhals och Forsmark.