Vattenkraft, kärnkraft och vindkraft svarar normalt för Sveriges grundbehov av el. Men det kan uppstå driftstörningar i något av dessa kraftverk eller i överföringssystemet. Det kan bli extremt kallt och vid torrår kan vattnet sina i vattenmagasinen. I värsta fall kan flera olyckliga omständigheter inträffa samtidigt. Där är när den normala produktionen störs eller när det behövs ovanligt mycket el som reservkraftverk av olika slag kommer in i bilden.

Som en del av Uniper-koncernen äger och driver Sydkraft Thermal Power AB ett flertal anläggningar som finns tillgängliga för marknaden och Svenska kraftnäts effekt- och störningsreserv.

blank