Sverige behöver ett miljardprogram för elen

Elanvändningen i Sverige ökar i takt med att fler delar av samhället elektrifieras. Detta är bra – genom att ersätta fossila bränslen och energibärare med el kan vi minska utsläppen. Men det ställer även höga krav på elsystemet.

Därför behöver Sverige ett miljardprogram för elen

Stabil och klimateffektiv elförsörjning för Sverige

För att samhälle och industri ska fungera dygnets alla timmar behövs stabil tillgång till el i ett system som är i elteknisk balans. Som en del av globala energikoncernen Uniper är vi i Sverige en stor elproducent för svensk basindustri – och en garant för trygg och stabil elförsörjning.

I våra produktionsanläggningar runt om i landet producerar vi el av klimateffektiv och koldioxidssnål vattenkraft och kärnkraft samt naturgaseldad kraftvärme och reservkraft. Dessutom tillhandahåller vi en rad systemtjänster som bidrar till jämn och hög elkvalitet – oavsett väder och årstid.

Svenska bolag inom Uniper är huvudsakligen registrerade med Sydkraft som del av firmanamnet.

Uniper i Almedalen 2019

För fjärde året i rad startar vi upp Almedalsveckan redan på söndagseftermiddagen, i år den 30 juni, mellan klockan 17-18. 

Välkommen till ett seminarium om den största elutmaningen sedan utbyggnaden av elsystemet för 140 år sedan. Stora investeringar behövs nu – vi vill se ett miljardprogram för elen! 

Läs mer om Uniper i Almedalen 2019

Vår elproduktion i Sverige