Kollektivtrafiken blir elektrisk

Inrikestransporter står för ungefär en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser. En elektrifiering av transportsektorn kommer därför att medföra stora vinster för klimatet– men också för din plånbok och din tid. Med smart teknik kan vi utforma en kollektivtrafik som är både klimatvänlig och som hjälper dig att planera din resa, så att du så fort som möjligt kan ta dig från punkt A till punkt B. Vi har besökt Easymile för att lära oss mer om framtidens kollektivtrafik.

Läs mer om hur vi kan minska utsläppen från kollektivtrafiken

Stabil och klimateffektiv elförsörjning för Sverige

För att samhälle och industri ska fungera dygnets alla timmar behövs stabil tillgång till el i ett system som är i elteknisk balans. Som en del av globala energikoncernen Uniper är vi i Sverige en stor elproducent för svensk basindustri – och en garant för trygg och stabil elförsörjning.

I våra produktionsanläggningar runt om i landet producerar vi el av klimateffektiv och koldioxidssnål vattenkraft och kärnkraft samt naturgaseldad kraftvärme och reservkraft. Dessutom tillhandahåller vi en rad systemtjänster som bidrar till jämn och hög elkvalitet – oavsett väder och årstid.

Svenska bolag inom Uniper är huvudsakligen registrerade med Sydkraft som del av firmanamnet.

Vår elproduktion i Sverige

sverige-homepage-extra-kraft-teaser

Läs mer om vår reservkraftsproduktion

sverige-homepage-vi-flodar-teaser

Läs mer om vår vattenkraftsproduktion

OKG sett från vattnet en sommardag | Uniper

Läs mer om våra kärnkraftverk