Vi är Uniper

Vi är Uniper

I Sverige tillhör vi Uniper-koncernen med SydkraftAB, Sydkraft Nuclear PowerAB, Sydkraft HydropowerAB, Sydkraft Thermal PowerAB, OKG AB, Barsebäck KraftAB

Läs mer
Kontakta oss

Kontakta oss

Uniper i Sverige - Våra bolag

Läs mer
Lediga tjänster

Lediga tjänster

Välkommen att söka våra lediga tjänster!

Läs mer
Energiutställning

Energiutställning

En interaktiv och pedagogisk utställning med experiment, fysiska objekt, illustrationer och fakta

Läs mer
Besöksverksamhet

Besöksverksamhet

Välkomna att besöka oss i Karlshamn och på Öresundsverket i Malmö

Läs mer
Exjobb och praktik

Exjobb och praktik

Uniper erbjuder studenter att skriva examensarbete och uppsats, samt praktisera

Läs mer

Stabil och klimateffektiv elförsörjning för Sverige.

För att samhälle och industri ska fungera dygnets alla timmar behövs stabil tillgång till el i ett system som är i elteknisk balans. Som en del av globala energikoncernen Uniper är vi i Sverige en stor elproducent för svensk basindustri – och en garant för trygg och stabil elförsörjning.

I våra produktionsanläggningar runt om i landet producerar vi el av klimateffektiv och koldioxidssnål vattenkraft och kärnkraft samt naturgaseldad kraftvärme och reservkraft. Dessutom tillhandahåller vi en rad systemtjänster som bidrar till jämn och hög elkvalitet – oavsett väder och årstid.

Svenska bolag inom Uniper är huvudsakligen registrerade med Sydkraft som del av firmanamnet.

Det svenska elsystemet – Ett föredöme

Människans utsläpp av växthusgaser skapar klimatförändringar som kan äventyra hela vår existens. Världens ledare har därför tillsammans enats om att minska utsläppen så mycket att den globala uppvärmningen kan begränsas till två grader. Men... För vi ska kunna lyckas måste förändringar ske över hela världen.

En viktig del av lösningen ligger i att ersätta fossila bränslen och drivmedel med koldioxidfri el. Sverige har idag ett av världens bästa elsystem och om alla länder tog efter oss skulle vi kunna minska de globala utsläppen från elproduktion med över 90 procent.

Läs mer om varför det svenska elsystemet är ett klimatföredöme

Vår elproduktion i Sverige

sverige-homepage-extra-kraft-teaser

Extra kraft när det behövs

sverige-homepage-vi-flodar-teaser

Vi flödar av svensk förnybar energi

sverige-homepage-klimateffektiv-teaser

Klimateffektiv kärnkraftsdrift stödjer Sveriges elbehov