Vattenkraften är den bästa reglerkraften

Reglerkraften är superviktig i framtiden. Eftersom det inte går att lagra el i stor omfattning behöver vi kunna producera exakt så mycket el som vi behöver i varje ögonblick. Vattenkraft fungerar som ett batteri. Tack vare dammarnas vattenmagasin, kan vi alltid ligga på rätt nivå i den svenska elproduktionen.

Reglerkraften behövs för samhällets utveckling – i framtiden viktigare än någonsin. 

Läs mer om reglerkraften

Stabil och klimateffektiv elförsörjning för Sverige

För att samhälle och industri ska fungera dygnets alla timmar behövs stabil tillgång till el i ett system som är i elteknisk balans. Som en del av globala energikoncernen Uniper är vi i Sverige en stor elproducent för svensk basindustri – och en garant för trygg och stabil elförsörjning.

I våra produktionsanläggningar runt om i landet producerar vi el av klimateffektiv och koldioxidssnål vattenkraft och kärnkraft samt naturgaseldad kraftvärme och reservkraft. Dessutom tillhandahåller vi en rad systemtjänster som bidrar till jämn och hög elkvalitet – oavsett väder och årstid.

Svenska bolag inom Uniper är huvudsakligen registrerade med Sydkraft som del av firmanamnet.

Vår elproduktion i Sverige