Vattenkraften – Sveriges superkraft

Det går inte att styra över solen och vinden, ändå behöver vi planera vår elproduktion ner på minutnivå. Vattenkraften ser till att vi har tillgång till den el vi behöver när vi behöver den och ger Sverige både baskraft och reglerkraft – en riktig superkraft helt enkelt!

Läs mer om fördelarna med vattenkraften

Stabil och klimateffektiv elförsörjning för Sverige

För att samhälle och industri ska fungera dygnets alla timmar behövs stabil tillgång till el i ett system som är i elteknisk balans. Som en del av globala energikoncernen Uniper är vi i Sverige en stor elproducent för svensk basindustri – och en garant för trygg och stabil elförsörjning.

I våra produktionsanläggningar runt om i landet producerar vi el av klimateffektiv och koldioxidssnål vattenkraft och kärnkraft samt naturgaseldad kraftvärme och reservkraft. Dessutom tillhandahåller vi en rad systemtjänster som bidrar till jämn och hög elkvalitet – oavsett väder och årstid.

Svenska bolag inom Uniper är huvudsakligen registrerade med Sydkraft som del av firmanamnet.

Vår elproduktion i Sverige