Vi är Uniper

Vi är Uniper

I Sverige tillhör vi Uniper-koncernen med Sydkraft AB, Sydkraft Nuclear Power AB, Sydkraft Hydropower AB, Sydkraft Thermal Power AB, OKG AB, Barsebäck Kraft AB

Läs mer
Kontakta oss

Kontakta oss

Uniper i Sverige - Våra bolag

Läs mer
Jobba hos oss

Jobba hos oss

Välkommen att söka våra lediga tjänster!

Läs mer
Pressmeddelanden

Pressmeddelanden

Här hittar du alla pressmeddelanden från Uniper i Sverige

Läs mer
Leverantörsportalen

Leverantörsportalen

Vi välkomnar nya och existerande leverantörer till Uniper Sveriges leverantörsportal

Läs mer
Energiutställning

Energiutställning

En interaktiv och pedagogisk utställning med experiment, fysiska objekt, illustrationer och fakta

Läs mer

Framtiden tillhör kärnkraften

På klimatmötet i Paris satte världens ledare målet att begränsa den globala temperaturökningen till maximalt två grader. För att uppnå detta mål måste vi minska våra utsläpp drastiskt – och fort. I dag kommer fortfarande en stor del av den el som produceras globalt från kol och olja. För att lösa klimatutmaningen måste vi ha fossilfria energislag. I den här filmen har vi träffat Janne Wallenius och Kirsty Gogan, två klimatkämpar som ser att kärnkraften är nyckeln till att kunna göra detta byte snabbt, säkert och effektivt. Janne Wallenius är professor i reaktorfysik vid Kungliga Tekniska Högskolan och medgrundare till pionjärföretaget Leadcold. Kirsty Gogan är global chef och en av grundarna till NGOn Energy for Humanity.

Läs mer om framtidens kärnkraft

Stabil och klimateffektiv elförsörjning för Sverige

För att samhälle och industri ska fungera dygnets alla timmar behövs stabil tillgång till el i ett system som är i elteknisk balans. Som en del av globala energikoncernen Uniper är vi i Sverige en stor elproducent för svensk basindustri – och en garant för trygg och stabil elförsörjning.

I våra produktionsanläggningar runt om i landet producerar vi el av klimateffektiv och koldioxidssnål vattenkraft och kärnkraft samt naturgaseldad kraftvärme och reservkraft. Dessutom tillhandahåller vi en rad systemtjänster som bidrar till jämn och hög elkvalitet – oavsett väder och årstid.

Svenska bolag inom Uniper är huvudsakligen registrerade med Sydkraft som del av firmanamnet.

Vår elproduktion i Sverige

sverige-homepage-extra-kraft-teaser

Extra kraft när det behövs

sverige-homepage-vi-flodar-teaser

Vi flödar av svensk förnybar energi

sverige-homepage-klimateffektiv-teaser

Klimateffektiv kärnkraftsdrift stödjer Sveriges elbehov