Vi är Uniper

Vi är Uniper

I Sverige tillhör vi Uniper-koncernen med Sydkraft AB, Sydkraft Nuclear Power AB, Sydkraft Hydropower AB, Sydkraft Thermal Power AB, OKG AB, Barsebäck Kraft AB

Läs mer
Kontakta oss

Kontakta oss

Uniper i Sverige - Våra bolag

Läs mer
Jobba hos oss

Jobba hos oss

Välkommen att söka våra lediga tjänster!

Läs mer
Pressmeddelanden

Pressmeddelanden

Här hittar du alla pressmeddelanden från Uniper i Sverige

Läs mer
Leverantörsportalen

Leverantörsportalen

Vi välkomnar nya och existerande leverantörer till Uniper Sveriges leverantörsportal

Läs mer
Energiutställning

Energiutställning

En interaktiv och pedagogisk utställning med experiment, fysiska objekt, illustrationer och fakta

Läs mer

Vattenkraften – Sveriges superkraft

Sveriges elproduktion  är till 98 procent fossilfri . Detta innebär att vi har ett av världens renaste elsystem. Hur har det blivit möjligt? Har svenskarna helt enkelt varit mer klimatmedvetna än människor i andra länder när vi lade grunden till vårt elsystem för hundra år sedan? Nej, så är det nog inte. Snarare har vi varit välsignade med bra naturliga förutsättningar som har gjort att vi har tillgång till den fossilfria och effektiva kraften som naturen erbjuder– vattenkraften. Sveriges första moderna vattenkraftverk togs i drift redan år 1882 . Ända sedan dess har vattenkraft som kraftkälla försörjt Sverige med förnybar el och hjälpt oss att bygga upp det samhälle vi har idag. Därför vill vi nu hylla vattenkraften. För allt den har gjort för Sverige och för att den fortsatt hjälper oss att forma framtidens eldrivna samhälle.

Läs mer om vattenkraften - Sveriges fossilfria superkraft

Stabil och klimateffektiv elförsörjning för Sverige

För att samhälle och industri ska fungera dygnets alla timmar behövs stabil tillgång till el i ett system som är i elteknisk balans. Som en del av globala energikoncernen Uniper är vi i Sverige en stor elproducent för svensk basindustri – och en garant för trygg och stabil elförsörjning.

I våra produktionsanläggningar runt om i landet producerar vi el av klimateffektiv och koldioxidssnål vattenkraft och kärnkraft samt naturgaseldad kraftvärme och reservkraft. Dessutom tillhandahåller vi en rad systemtjänster som bidrar till jämn och hög elkvalitet – oavsett väder och årstid.

Svenska bolag inom Uniper är huvudsakligen registrerade med Sydkraft som del av firmanamnet.

Vår elproduktion i Sverige

sverige-homepage-extra-kraft-teaser

Extra kraft när det behövs

sverige-homepage-vi-flodar-teaser

Vi flödar av svensk förnybar energi

sverige-homepage-klimateffektiv-teaser

Klimateffektiv kärnkraftsdrift stödjer Sveriges elbehov