Stabil och klimateffektiv elförsörjning för Sverige.

För att samhälle och industri ska fungera dygnets alla timmar behövs stabil tillgång till el i ett system som är i elteknisk balans. Som en del av globala energikoncernen Uniper är vi i Sverige en stor elproducent för svensk basindustri – och en garant för trygg och stabil elförsörjning.

I våra produktionsanläggningar runt om i landet producerar vi el av klimateffektiv och koldioxidssnål vattenkraft och kärnkraft samt naturgaseldad kraftvärme och reservkraft. Dessutom tillhandahåller vi en rad systemtjänster som bidrar till jämn och hög elkvalitet – oavsett väder och årstid.

Svenska bolag inom Uniper är huvudsakligen registrerade med Sydkraft som del av firmanamnet.

Halverade koldioxidutsläpp med hjälp av el

Genom att ersätta fossila bränslen med el blir svensk industri allt mer miljövänlig. Nya innovativa lösningar gör det möjligt att minska koldioxidutsläppen. Följ med till ScanArc Plasma Technologies i Hofors som hittat en metod som kan halvera utsläppen vid järntillverkningsprocessen genom att använda el. För att möjliggöra fler miljövänliga lösningar i framtiden behöver vi säker tillgång till el av hög kvalitet.

Vår elproduktion i Sverige