Stabil och klimateffektiv elförsörjning för Sverige.

För att samhälle och industri ska fungera dygnets alla timmar behövs stabil tillgång till el i ett system som är i elteknisk balans. Som en del av globala energikoncernen Uniper är vi i Sverige en stor elproducent för svensk basindustri – och en garant för trygg och stabil elförsörjning.

I våra produktionsanläggningar runt om i landet producerar vi el av klimateffektiv och koldioxidssnål vattenkraft och kärnkraft samt naturgaseldad kraftvärme och reservkraft. Dessutom tillhandahåller vi en rad systemtjänster som bidrar till jämn och hög elkvalitet – oavsett väder och årstid.

Svenska bolag inom Uniper är huvudsakligen registrerade med Sydkraft som del av firmanamnet.

Framtiden är nära

Det låter kanske som science fiction men faktum är att vi befinner oss mitt i en revolution där robotar och andra smarta maskiner snart kommer att spela huvudrollen. Vi talar om Industri 4.0 eller som det också kallas: Den fjärde industriella revolutionen.  Den nya utvecklingen öppnar upp fantastiska möjligheter för människor och företag som kommer att förenkla våra liv och hjälpa oss att bygga en mer hållbar industri.

Vi har besökt ett av Swereas forskningscenter i Göteborg för att försöka förstå vad Industri 4.0 egentligen innebär och vad den kommer innebära för elsystemet. För blir det egentligen någon ny industriell revolution utan el?


Vår elproduktion i Sverige