Stabil och klimateffektiv elförsörjning för Sverige.

För att samhälle och industri ska fungera dygnets alla timmar behövs stabil tillgång till el i ett system som är i elteknisk balans. Som en del av globala energikoncernen Uniper är vi i Sverige en stor elproducent för svensk basindustri – och en garant för trygg och stabil elförsörjning.

I våra produktionsanläggningar runt om i landet producerar vi el av klimateffektiv och koldioxidssnål vattenkraft och kärnkraft samt naturgaseldad kraftvärme och reservkraft. Dessutom tillhandahåller vi en rad systemtjänster som bidrar till jämn och hög elkvalitet – oavsett väder och årstid.

Svenska bolag inom Uniper är huvudsakligen registrerade med Sydkraft som del av firmanamnet.

De bästa elsystemen svänger

Med ett av världens bästa elsystem är det lätt att som svensk ta elen för given. Men att vi har stabil tillgång till el med hög kvalitet är långt ifrån självklart. För att upprätthålla hög elkvalitet måste vi alltid ha rätt spänningsfrekvens, något som i sin tur är beroende av det som heter svängmassa. Mängden svängmassa i vårt energisystem beror på vilka energislag vi använder. Komplicerat? I den här filmen reder vi ut begreppen.

Vår elproduktion i Sverige