Stabil och klimateffektiv elförsörjning för Sverige.

För att samhälle och industri ska fungera dygnets alla timmar behövs stabil tillgång till el i ett system som är i elteknisk balans. Som en del av globala energikoncernen Uniper är vi i Sverige en stor elproducent för svensk basindustri – och en garant för trygg och stabil elförsörjning.

I våra produktionsanläggningar runt om i landet producerar vi el av klimateffektiv och koldioxidssnål vattenkraft och kärnkraft samt naturgaseldad kraftvärme och reservkraft. Dessutom tillhandahåller vi en rad systemtjänster som bidrar till jämn och hög elkvalitet – oavsett väder och årstid.

Svenska bolag inom Uniper är huvudsakligen registrerade med Sydkraft som del av firmanamnet.

Reglerkraft - El i rätt tid och mängd

En trygg elförsörjning gör det möjligt för vårt samhälle att fortsätta utvecklas. Eftersom det inte går att lagra el i stor omfattning är det viktigt att vi har möjlighet att producera exakt så mycket el som vi behöver i varje ögonblick. Därför är reglerkraften en av de allra viktigaste komponenterna i vårt elsystem. 
 

Reglerkraften gör det möjligt för oss att anpassa elproduktionen efter vårt behov.Reglerkraft finns hos de energislag som snabbt kan justeras upp eller ned och anpassas till elbehovet i stunden. Som reglerkraft används framför allt vattenkraften. 


Vår elproduktion i Sverige