Vår kärnkraftverksamhet

Kärnkraften har en viktig roll för stabiliteten i Sveriges elproduktion. Uniper tar ett helhetsansvar för vår del av den svenska kärnkraften. I ett kärnkraftverk präglas verksamheten av en mycket hög säkerhetsmedvetenhet hos medarbetarna. Det finns en uttalad säkerhetskultur inom Uniper. Såväl i daglig drift inom elproduktion som vid handhavande av reaktorer som stängs ner, och när kärnkraftverk helt och hållet ska avvecklas.

Så fungerar ett kärnkraftsverk

Kärnkraft är ett sätt att ta vara på den energi som finns överallt – i atomerna eller snarare i deras kärnor. Det är därför det kallas för kärnkraft.

Det var Albert Einstein som kom på att det skulle gå att utnyttja den kraften. Det kom han på i och med relativitetsteorin E = mc2. Denna möjlighet blev sedan verklighet genom klyvningen av uran-235 som frigör energi. Energin som frigörs vid klyvning av uran-235 används till att koka vatten. Detta genererar ånga som driver en turbin. Turbinen driver i sin tur en generator som alstrar en del av den el du får hem till dig. Kärnkraften svarar för ungefär 40% av det svenska elbehovet

Oskarshamnsverket

I Sverige finns tre aktiva kärnkraftverk. Vi är majoritetsägare i OKG i Oskarshamn och minoritetsägare i Ringhals och i Forsmark. Vi äger även Barsebäcksverket – det första kommersiella kärnkraftverket i Sverige som avvecklas och rivs i linje med det svenska systemet.

Oskarshamnsverkets tre reaktorer är så kallade kokvattenreaktorer. Genom att klyva uranatomer frigör man värmeenergi som kokar vatten vilket skapar vattenånga. Vattenångan leds genom ett rörsystem till turbinerna som använder ångans höga tryck för att driva en axel som i sin tur driver generatorerna som alstrar elström. Ångan kyls sedan av med hjälp av kylvatten från Östersjön som när det använts släpps tillbaka ut i havet.

Läs mer om Unipers kärnkraftverksamhet här 

OKG Barsebäck Kraft